ˆ

Skarbnik

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Skarbnik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skarbnikiem jest p. Marzena Górska
 
Skarbnik — stanowisko z powołania. Powołanie na stanowisko Skarbnika należy do wyłącznej kompetencji Rady i następuje na wniosek Wójta.
 
Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
 1. opracowanie projektów budżetu Gminy,
 2. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 3. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 4. prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
  1. zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
  2. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
  3. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez Referat Finansowy oraz jednostki i zakłady budżetowe.
 5. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
  1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  2. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
  3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań.
 6. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  1. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
  2. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian,
  3. następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania,
 7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 8. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
 9. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 10. ścisła współpraca z Sekretarzem Gminy w realizacji Regulaminu Kontroli Zarządczej,
 11.  współdziałanie z Radą i jej komisjami,
 12. wykonywanie innych poleceń Wójta.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-15 08:31:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-15 08:39:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-15 08:39:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »