ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-09 2019-04-24 11:00:00 ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU AUTOBUSOWEGO ogłoszony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.6 MiB)
 • 1. SIWZ CZESC I - INSTRUKCJE DLA WYKONAWCOW (PDF, 17.1 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 1 - Identyfikator postepowania i klucz publiczny (DOCX, 702.3 KiB)
 • Klucz publiczny (ASC, 700 B)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) (DOC, 206 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dot przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (DOCX, 703.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego (DOCX, 705 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz dostaw (DOCX, 705.1 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie o braku zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne (DOCX, 703.7 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 7 - Oswiadczenie dot zalegania z uiszczaniem podatkow oplat i skladek na ubezpieczenia spoleczne (DOCX, 703.5 KiB)
 • SIWZ CZESC II - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ CZESC III - WZOR UMOWY (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ CZESC IV - WZOR FORMULARZA OFERTOWEGO (DOCX, 741.3 KiB)
 • Wyjasnienie Nr 1 tresci SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjasnienie Nr 2 tresci SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ (PDF, 506.6 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu