ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-01-22 2019-02-07 11:00:00 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego unieważniony
 • Ogłoszenie o zamóweniu (PDF, 690 KiB)
 • SIWZ CZESC I - INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW (PDF, 16.8 MiB)
 • SIWZ CZESC II - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (PDF, 4.3 MiB)
 • SIWZ CZESC III - WZOR UMOWY (DOCX, 719.1 KiB)
 • SIWZ CZESC IV - WZOR FORMULARZA OFERTOWEGO (DOCX, 736.8 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 1 - Identyfikator postępowania (DOCX, 698.9 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_87f84b3f-6974-49f4-b559-9165cc85c3de (ASC, 700 B)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) (DOC, 212.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dot przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOCX, 703.9 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego – wzor (DOCX, 705.4 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz dostaw (DOCX, 705.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie o braku zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne - wzor (DOCX, 703.9 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 7 - Oswiadczenie dot zalegania z uiszczaniem podatkow oplat i skladek na ubezpieczenia spoleczne (DOCX, 702.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ z dn 24_01_2019 (PDF, 434.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 Modyfikacji SIWZ z dnia 24.01.2019 r. - STRONA Nr 24 CZĘŚCI I SIWZ (PDF, 763.3 KiB)
 • SIWZ CZESC I - INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW - uzupełniona o zapisaną stronę nr 24 (PDF, 17.3 MiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ (PDF, 960.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w dniu 7.02.2019 (PDF, 302.5 KiB)
 • Informcja o uniewaznieniu postepowania (PDF, 496.2 KiB)
2 2018-10-12 2018-10-29 10:00:00 MODERNIZACJA ZESPOŁU BOISK REKREACYJNYCH W JONKOWIE ORAZ BUDOWA SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM WE WRZESINIE – Z DOPUSZCZENIEM OFERT CZĘŚCIOWYCH unieważniony
 • 1._SIWZ_CZESC_I_-_INSTRUKCJE_DLA_WYKONAWCOW (PDF, 8.6 MiB)
 • 2._SIWZ_CZESC_I_-_WZORY_UMOW_-_ZAL._1a_-_CZESC_1_ZAMOWIENIA__ZAL._1B_-_CZESC_2_ZAMOWIENIA (PDF, 1.4 MiB)
 • 3._SIWZ_CZESC_I_-_ZALACZNIKI_od_Nr_1c_do_Nr_8_-_FORMULARZE (PDF, 5.6 MiB)
 • 4._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_1c_-_Dokument_udzielenia_gwarancji (DOC, 33 KiB)
 • 5._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Formularz_Oferty_z_Kosztorysami_Ofertowymi (DOC, 120 KiB)
 • 6. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Kosztorys Ofertowy - CZĘŚĆ 1 ZAMOWIENIA (XLS, 89 KiB)
 • 7. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Kosztorys Ofertowy - CZĘŚĆ 2 ZAMOWIENIA (XLS, 84.5 KiB)
 • 8._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania (DOCX, 20.6 KiB)
 • 9._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_dotyczace__spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu (DOCX, 21.1 KiB)
 • 10._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_5_-_Wykaz_robot_budowlanych (DOC, 67 KiB)
 • 11._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_6_-_Oswiadczenie_dot._przynalezno_C4_B9_E2_80_BAci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej (DOC, 42.5 KiB)
 • 12._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_7_-_Informacja_o_zamiarze_powierzenia_czesci_przedmiotu_zamowienia_podwykonawcy (DOC, 42.5 KiB)
 • 13._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_8_-_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_-_wzor (DOC, 36.5 KiB)
 • 14._SIWZ_CZESC_II_1.1._1_29_Projekt_architektoniczno-budowlany_-_Budynek_zaplecza_sanitarnego__28Jonkowo_29 (PDF, 35.9 MiB)
 • 15._SIWZ_CZESC_II_1.1._2_29_Projekt_budowlano-wykonawczy_-_elektryczny_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 7.6 MiB)
 • 16._SIWZ_CZESC_II_1.1._3_29_Zgloszenie_robot_budowlanych_-_budowa_przylacza_kanalizacyjnego__28Jonkowo_29 (PDF, 5.9 MiB)
 • 17._SIWZ_CZESC_II_1.1._4_29_Przedmiar_robot_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 1021.2 KiB)
 • 18._SIWZ_CZESC_II_1.1._5_29_Pozwolenie_na_budow_C3_84_E2_84_A2_-_Decyzja_Nr_Jon_79_2017_znak_BI-II.6740.11.86.2017.RB2_z_20.09.2017_r. (PDF, 1.1 MiB)
 • 19._SIWZ_CZESC_II_1.1._6_29_Zaswiadczenie_dot._zgloszenia_robot___C3_A2_E2_82_AC_E2_80_9C_budowa_przy_kanalizacji_sanitarnej__28Jonkowo_29 (PDF, 301.3 KiB)
 • 20._SIWZ_CZESC_II_2.1._1_29_Projekt_architektoniczno-budowlany_-_Zaplecze_sanitarne_we_Wrzesinie (PDF, 25.5 MiB)
 • 21._SIWZ_CZESC_II_2.1._2_29_Przedmiar_robot_-_Budowa_budynku_zaplecza_sanitarnego_miejsc_parkingowych_oraz_pilko-chwytow (PDF, 953.7 KiB)
 • 22._SIWZ_CZESC_II_2.1._3_29_Pozwolenie_na_budow_C3_84_E2_84_A2_-_Decyzja_Nr_Jon_62_2017_znak_BI-II.6740.11.90.2017.RB2_z_03.08.2017_r. (PDF, 1 MiB)
 • 23._SIWZ_CZESC_III_1._Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 1.2 MiB)
 • 24._SIWZ_CZESC_III_2._Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_Zaplecze_sanitarne_we_Wrzesinie (PDF, 1.7 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 555.7 KiB)
3 2018-09-25 2018-10-11 10:00:00 MODERNIZACJA DRÓG OSIEDLOWYCH - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JONKOWO ORAZ GIEDAJTY unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 3.1 MiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Instrukcje_dla_Wykonawcow (PDF, 8.5 MiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Formularz_Oferty (DOC, 107 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania (DOCX, 21.4 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_dotyczace__spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu (DOCX, 22.9 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_5_-_Oswiadczenie_dot._przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej (DOC, 41 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_6_-_Informacja_o_zamiarze_powierzenia_czesci_przedmiotu_zamowienia_podwykonawcy (DOC, 39.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_7_-_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_-_wzor (DOC, 37 KiB)
 • Opis_techniczny_-_przebudowa_drog_w_Jonkowie (PDF, 1.2 MiB)
 • Przedmiar_przebudowa_drog_w_Jonkowie (PDF, 197.3 KiB)
 • Zaswiadczenie_znak_BI_II.6743.11.68.2018.DT16_przebudowa_drog_w_Jonkowie (PDF, 329.1 KiB)
 • Opis_techniczny_-_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 640.6 KiB)
 • Przedmiar_-_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 207.5 KiB)
 • Zaswiadczenie_znak_BI_II.6743.11.70.2018.DT16_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 318.9 KiB)
 • Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_przebudowa_drog_w_Jonkowie (PDF, 1.9 MiB)
 • Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 327.6 KiB)
4 2018-09-07 2018-09-24 10:00:00 MODERNIZACJA DRÓG OSIEDLOWYCH - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JONKOWO ORAZ GIEDAJTY unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 4.1 MiB)
 • 1. SIWZ CZESC I - Instrukcje dla Wykonawcow (PDF, 7.8 MiB)
 • 2. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 107.5 KiB)
 • 3. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 21.3 KiB)
 • 4. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Oswiadczenie dot. przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 41 KiB)
 • 6. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Informacja o zamiarze powierzenia czesci przedmiotu zamowienia podwykonawcy (DOC, 39.5 KiB)
 • 7. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 7 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego - wzor (DOC, 37 KiB)
 • 8. SIWZ CZESC II - Opis techniczny - przebudowa drog w Jonkowie (PDF, 1.2 MiB)
 • 9. SIWZ CZESC II - Przedmiar – przebudowa drog w Jonkowie (PDF, 197.3 KiB)
 • 10. SIWZ CZESC II - Zaswiadczenie znak BI II.6743.11.68.2018.DT16 – przebudowa drog w Jonkowie (PDF, 329.1 KiB)
 • 11. SIWZ CZESC II - Opis techniczny - przebudowa drogi w Giedajtach (PDF, 640.6 KiB)
 • 13. SIWZ CZESC II - Zaswiadczenie znak BI II.6743.11.70.2018.DT16 – przebudowa drogi w Giedajtach (PDF, 318.9 KiB)
 • 14. SIWZ CZESC III - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - przebudowa drog w Jonkowie (PDF, 1.9 MiB)
 • 15. SIWZ CZESC III - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - przebudowa drogi w Giedajtach (PDF, 1.5 MiB)
 • 12. SIWZ CZESC II - Przedmiar - przebudowa drogi w Giedajtach (PDF, 207.5 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ (PDF, 697.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 333.8 KiB)
5 2016-07-21 2016-08-05 10:00:00 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ cz. I - Instrukcje dla wykonawców (PDF, 11.6 MiB)
 • 1. Projekt Budowlany (PDF, 9.2 MiB)
 • 2. Przedmiar (PDF, 1.9 MiB)
 • 3. Pozwolenie na budowę (PDF, 982 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 105.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu (DOC, 31 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw (DOC, 42.5 KiB)
 • Wzór informacji o przynależności (DOC, 71.5 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (PDF, 1 MiB)
 • SPROSTOWANIE OMYLKI w Ogloszeniu o zamowieniu (PDF, 484.4 KiB)
 • WYJASNIENIE Nr 1 tresci SIWZ (PDF, 4.1 MiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 247.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu