ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-01-22 2019-02-07 11:00:00 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w toku
 • Ogłoszenie o zamóweniu (PDF, 690 KiB)
 • SIWZ CZESC I - INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW (PDF, 16.8 MiB)
 • SIWZ CZESC II - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (PDF, 4.3 MiB)
 • SIWZ CZESC III - WZOR UMOWY (DOCX, 719.1 KiB)
 • SIWZ CZESC IV - WZOR FORMULARZA OFERTOWEGO (DOCX, 736.8 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 1 - Identyfikator postępowania (DOCX, 698.9 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_87f84b3f-6974-49f4-b559-9165cc85c3de (ASC, 700 B)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) (DOC, 212.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dot przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOCX, 703.9 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego – wzor (DOCX, 705.4 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz dostaw (DOCX, 705.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie o braku zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne - wzor (DOCX, 703.9 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 7 - Oswiadczenie dot zalegania z uiszczaniem podatkow oplat i skladek na ubezpieczenia spoleczne (DOCX, 702.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ z dn 24_01_2019 (PDF, 434.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 Modyfikacji SIWZ z dnia 24.01.2019 r. - STRONA Nr 24 CZĘŚCI I SIWZ (PDF, 763.3 KiB)
 • SIWZ CZESC I - INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW - uzupełniona o zapisaną stronę nr 24 (PDF, 17.3 MiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ (PDF, 960.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w dniu 7.02.2019 (PDF, 302.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu