ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-19 2018-05-07 10:00:00 Budowa ronda na terenie Gminy Jonkowo w toku
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Instrukcje dla Wykonawców (PDF, 9.5 MiB)
 • 1. PROJEKT BUDOWLANY - DROGOWY (PDF, 106.8 MiB)
 • 2. PROJEKT BUDOWLANY - OSWIETLENIE (PDF, 8.2 MiB)
 • 3. PROJEKT BUDOWLANY - TELEKOMUNIKACJA (PDF, 7.1 MiB)
 • 4. PROJEKT WYKONAWCZY - DROGOWY (PDF, 30.2 MiB)
 • 5. OPINIA GEOTECHNICZNA (PDF, 31.2 MiB)
 • 6. MAPA POGLADOWA (PDF, 1.4 MiB)
 • 7. PRZEDMIARY (PDF, 331.9 KiB)
 • 8. Decyzja Starosty Olsztynskiego z dn. 12.05.2016 r. (PDF, 1.5 MiB)
 • 9. Decyzja Wojewody W-M z dn. 12.08.2016 r. (PDF, 1.3 MiB)
 • 10. Decyzja Wojewody W-M z dn. 22.02.2017 r. (PDF, 980.3 KiB)
 • 11. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne - drogowa (PDF, 17.9 MiB)
 • 12. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne - oswietlenie (PDF, 2.3 MiB)
 • 13. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne - telekomunikacja (PDF, 674.1 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 91 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2a - Formularz Cenowy (XLS, 73.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 21.4 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 20.2 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz robot budowlanych (DOC, 52 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dot. przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 37 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 07.05.2018 r. (PDF, 413.8 KiB)
2 2018-01-23 2018-02-02 10:00:00 „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – w ramach Projektu pn. Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 4.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 25.5 MiB)
 • 1. PROJEKT BUDOWLANY - Dokumenty formalno-prawne - Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 15.7 MiB)
 • 2. PROJEKT WYKONAWCZY - branza DROGOWA (PDF, 9.9 MiB)
 • 3. PROJEKT WYKONAWCZY - branza SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA (PDF, 2.6 MiB)
 • 4. PROJEKT WYKONAWCZY - branza ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE (PDF, 3.1 MiB)
 • 5. PROJEKT WYKONAWCZY - branza ELEKTRYCZNA TELETECHNICZNA - KOLIZJE (PDF, 3.6 MiB)
 • 6. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO (PDF, 3.1 MiB)
 • 1. PROJEKT BUDOWLANY - Budowa ciagow komunikacji rowerowo pieszej Wrzesina Porbady Godki (PDF, 36.4 MiB)
 • 2. PROJEKT WYKONAWCZY Tom I - branza DROGOWA Wrzesina Porbady Godki (PDF, 18.6 MiB)
 • 3. PROJEKT WYKONAWCZY Tom II - KLADKA PIESZO-ROWEROWA architektura + konstrukcja (PDF, 12 MiB)
 • 4. PROJEKT TECHNICZNY branza DROGOWA Jonkowo-Giedajty (PDF, 15.9 MiB)
 • 5. PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI we Wrzesinie (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ Zalacznik Nr 4 - FORMULARZ OFERTY (DOC, 796 KiB)
 • SIWZ Zalacznik Nr 4a - Informacja o doswiadczeniu zawodowym Kierownika Zespolu (Inzyniera Rezydenta) (DOC, 780 KiB)
 • SIWZ Zalacznik Nr 5 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOC, 774.5 KiB)
 • SIWZ Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOC, 774.5 KiB)
 • SIWZ Zalacznik Nr 7 - Wykaz usług (DOC, 773.5 KiB)
 • SIWZ Zalacznik Nr 8 - Wykaz osob (DOC, 805 KiB)
 • SIWZ Zalacznik Nr 9 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 771 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 02.02.2018 r. (PDF, 1.2 MiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.2 MiB)
3 2017-11-17 2017-11-27 10:00:00 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2018 r. rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 12.1 MiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 3 - FORMULARZ OFERTY (DOC, 77 KiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 4 - OFERTA - FORMULARZ CENOWY (DOC, 60.5 KiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 5 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 20.2 KiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21 KiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 7 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 908.9 KiB)
 • SIWZ - Załacznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wersja edytowalna) (XLS, 228.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 27.11.2017 r. (PDF, 764.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 766.5 KiB)
4 2017-11-03 2017-11-20 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej wraz z przebudową chodnika - ul. Spacerowa w Jonkowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Instrukcje dla Wykonawcow (PDF, 9.4 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 1 - Wzor umowy - Przebudowa drogi gminnej – ul.Spacerowa w Jonkowie (DOC, 180.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 1a - Dokument udzielenia gwarancji (DOC, 33 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 86.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 19.4 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 20.2 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz robot budowlanych (DOC, 53 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36.5 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 1. OPIS TECHNICZNY (PDF, 149 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 2. MAPA POGLADOWA (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ CZESC II - 3. PRZEDMIAR (PDF, 339.4 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 4. ZASWIADCZENIE DOT. ZGLOSZENIA ROBOT (PDF, 320.2 KiB)
 • SIWZ CZESC III - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (PDF, 2.1 MiB)
 • INFORMACJA z otwarcia ofert (PDF, 447.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
5 2017-07-27 2017-08-11 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej wraz z przebudową chodnika - ul. Spacerowa w Jonkowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.1 MiB)
 • SIWZ CZESC I – INSTRUKCJE DLA WYKONAWCOW Z ZALACZNIKAMI (PDF, 11 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 89.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 19.3 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21.6 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz robot budowlanych (DOC, 53.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 1. OPIS TECHNICZNY (PDF, 149 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 2. MAPA POGLADOWA (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ CZESC II - 3. PRZEDMIAR (PDF, 356.7 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 4. ZASWIADCZENIE DOT. ZGLOSZENIA ROBOT (PDF, 320.2 KiB)
 • SIWZ CZESC III - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (PDF, 2.1 MiB)
 • INFORMACJA z otwarcia ofert (PDF, 381 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 583.8 KiB)
6 2017-07-07 2017-07-24 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej wraz z przebudową chodnika na ul. Spacerowej w Jonkowie rozstrzygnięty
 • Załacznik Nr. 2 - Formularz Oferty (DOC, 90 KiB)
 • Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 19.3 KiB)
 • Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 20.1 KiB)
 • Zalacznik Nr 5 - Wykaz robot budowlanych (DOC, 54.5 KiB)
 • Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36.5 KiB)
 • 1. OPIS TECHNICZNY (PDF, 149 KiB)
 • 2. MAPA POGLADOWA (PDF, 1.3 MiB)
 • 3. PRZEDMIAR (PDF, 356.7 KiB)
 • 4. ZAŚWIADCZENIE DOT. ZGLOSZENIA ROBOT (PDF, 320.2 KiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (PDF, 2.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 5.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.6 MiB)
 • INFORMACJA z otwarcia ofert (PDF, 399.6 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA (PDF, 583.1 KiB)
7 2016-11-23 2016-12-01 10:00:00 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (PDF, 35.7 MiB)
 • Zalacznik Nr 3 - FORMULARZ OFERTY (DOC, 76.5 KiB)
 • Zalacznik Nr 4 - FORMULARZ CENOWY (DOC, 60.5 KiB)
 • Zalacznik Nr 5 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 20 KiB)
 • Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21 KiB)
 • Zalacznik Nr 7 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36 KiB)
 • 2. SIWZ - Załacznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (XLS, 228 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 768.5 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 757.5 KiB)
8 2016-10-21 2016-11-07 10:00:00 BUDOWA ŚWIETLICY W WOŁOWNIE - II etap realizacji rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.3 MiB)
 • Instrukcje dla wykonawców (PDF, 1.9 MiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 8 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 575.2 KiB)
 • Geodezyjny szkic powykonawczy (PDF, 705.7 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik 2 - formularz oferty (DOC, 111 KiB)
 • Załącznik 3 - oświadczeie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik 5 - Wykaz robót budowlanych (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik 6 - wykaz osób (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik 7 - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 1.1 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 1.3 MiB)
9 2016-09-02 2016-09-19 10:00:00 PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ – UL. LEŚNA W JONKOWIE rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.3 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u Pzp (DOCX, 18.1 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Wzor oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 1.OPIS TECHNICZNY Z RYSUNKIEM (PDF, 972.8 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 2. MAPA DROGI (PDF, 550.8 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 3. PRZEDMIAR (PDF, 605.8 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 4. ZGLOSZENIE PRZEBUDOWY DROGI (PDF, 408.2 KiB)
 • SIWZ CZESC III - SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Instrukcje dla Wykonawcow (PDF, 22.7 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 577 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 28.5 KiB)
10 2016-08-17 2016-09-02 10:00:00 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK rozstrzygnięty
 • 2. SIWZ CZESC I - INSTRUKCJE DLA WYKONAWCOW (PDF, 24.7 MiB)
 • 3. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 103 KiB)
 • 4. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u Pzp (DOCX, 18.4 KiB)
 • 5. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36.5 KiB)
 • 6. SIWZ CZESC II.1. PROJEKT BUDOWLANY (PDF, 9.2 MiB)
 • 7. SIWZ CZESC II.2. PRZEDMIAR (PDF, 3.7 MiB)
 • 8. SIWZ CZESC II.3. POZWOLENIE NA BUDOWE (PDF, 982 KiB)
 • 9. SIWZ CZESC III Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 604.6 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu