ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-07 2018-11-23 10:00:00 MODERNIZACJA ZESPOŁU BOISK REKREACYJNYCH W JONKOWIE ORAZ BUDOWA SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM WE WRZESINIE – Z DOPUSZCZENIEM OFERT CZĘŚCIOWYCH rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 3.7 MiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Instrukcje_dla_Wykonawcow (PDF, 24.6 MiB)
 • _SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Formularz_Oferty (DOC, 120 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Kosztorys_Ofertowy_-_CZESC_1_ZAMOWIENIA (XLS, 89 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Kosztorys_Ofertowy_-_CZESC_2_ZAMOWIENIA (XLS, 84.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania (DOCX, 20.6 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_dotyczace__spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu (DOCX, 21.2 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_5_-_Wykaz_robot_budowlanych (DOC, 67 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_6_-_Oswiadczenie_dot._przynalezno_C4_B9_E2_80_BAci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej (DOC, 42.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_7_-_Informacja_o_zamiarze_powierzenia_czesci_przedmiotu_zamowienia_podwykonawcy (DOC, 42.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_8_-_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_-_wzor (DOC, 37.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._1_29_Projekt_architektoniczno-budowlany_-_Budynek_zaplecza_sanitarnego__28Jonkowo_29 (PDF, 35.9 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._2_29_Projekt_budowlano-wykonawczy_-_elektryczny_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 7.6 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._3_29_Zgloszenie_robot_budowlanych_-_budowa_przylacza_kanalizacyjnego__28Jonkowo_29 (PDF, 5.9 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._4_29_Przedmiar_robot_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 1021.2 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._5_29_Pozwolenie_na_budowe_-_Decyzja_Nr_Jon_79_2017_znak_BI-II.6740.11.86.2017.RB2_z_20.09.2017_r. (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._6_29_Zaswiadczenie_dot._zgloszenia_robot___C3_A2_E2_82_AC_E2_80_9C_budowa_przy_C4_B9_E2_80_9A_C3_84_E2_80_A6cza_kanalizacji_sanitarnej__28Jonkowo_29 (PDF, 301.3 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II_2.1._1_29_Projekt_architektoniczno-budowlany_-_Zaplecze_sanitarne_we_Wrzesinie (PDF, 25.5 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_2.1._2_29_Przedmiar_robot_-_Budowa_budynku_zaplecza_sanitarnego_miejsc_parkingowych_oraz_pilko-chwytow (PDF, 953.7 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II_2.1._3_29_Pozwolenie_na_budow_C3_84_E2_84_A2_-_Decyzja_Nr_Jon_62_2017_znak_BI-II.6740.11.90.2017.RB2_z_03.08.2017_r. (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ_CZESC_III_1._Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ_CZESC_III_2._Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_Zaplecze_sanitarne_we_Wrzesinie (PDF, 1.7 MiB)
 • I N F O R M A C J A o unieważnieniu postępowania (PDF, 584.8 KiB)
2 2018-10-22 2018-10-31 12:00:00 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMINY JONKOWO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH rozstrzygnięty
 • 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.1 MiB)
 • 1. SIWZ CZESC I - INSTRUKCJE DLA WYKONAWCOW (PDF, 4.5 MiB)
 • 1.1. SIWZ CZESC I - Zalaczniki do oferty - formularze (DOC, 72 KiB)
 • 2. SIWZ CZESC II - WYKAZ PUNKTOW POBORU ENERGII (PDF, 2 MiB)
 • 2. SIWZ CZESC II - WYKAZ PUNKTOW POBORU ENERGII (XLS, 101.5 KiB)
 • 3. SIWZ CZESC III - WZOR UMOWY (PDF, 1.6 MiB)
 • 4. SIWZ CZESC IV - WZOR FORMULARZA OFERTOWEGO (PDF, 783.5 KiB)
 • 4. SIWZ CZESC IV - WZOR FORMULARZA OFERTOWEGO (DOC, 87.5 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ (PDF, 356.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 31.10.2018 r. (PDF, 510.8 KiB)
 • Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert (PDF, 245.2 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 748.2 KiB)
3 2018-10-15 2018-11-07 10:00:00 MODERNIZACJA DRÓG OSIEDLOWYCH - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JONKOWO ORAZ GIEDAJTY rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 3.1 MiB)
 • 1._SIWZ_CZESC_I_-_Instrukcje_dla_Wykonawcow_z_Zalacznikami (PDF, 8.8 MiB)
 • 2._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Formularz_Oferty (DOC, 107 KiB)
 • 3._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania (DOCX, 21.4 KiB)
 • 4._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_dotyczace__spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu (DOCX, 21.6 KiB)
 • 5._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_5_-_Oswiadczenie_dot._przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej (DOC, 41 KiB)
 • 6._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_6_-_Informacja_o_zamiarze_powierzenia_czesci_przedmiotu_zamowienia_podwykonawcy (DOC, 39.5 KiB)
 • 7._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_7_-_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_-_wzor (DOC, 37 KiB)
 • 8._Opis_techniczny_-_przebudowa_drog_w_Jonkowie (PDF, 1.2 MiB)
 • 9._Przedmiar__C3_A2_E2_82_AC_E2_80_9C_przebudowa_drog_w_Jonkowie. (PDF, 197.3 KiB)
 • 10._Zaswiadczenie_znak_BI_II.6743.11.68.2018.DT16___C3_A2_E2_82_AC_E2_80_9C_przebudowa_drog_w_Jonkowie. (PDF, 329.1 KiB)
 • 11._Opis_techniczny_-_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 640.6 KiB)
 • 12._Przedmiar_-_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 207.5 KiB)
 • 13._Zaswiadczenie_znak_BI_II.6743.11.70.2018.DT16___C3_A2_E2_82_AC_E2_80_9C_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 318.9 KiB)
 • 14._Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_przebudowa_drog_w_Jonkowie (PDF, 1.9 MiB)
 • 15._Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 1.5 MiB)
 • Wyjasnienie nr 1 SIWZ oraz Zmiana nr 1 (PDF, 855.6 KiB)
 • ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (PDF, 387.9 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ (PDF, 591.9 KiB)
 • Wyjasnienie Nr 2 Zalacznik 1. Opis techniczny - przebudowa drog w Jonkowie – z dnia 29.10.2018 r. (PDF, 402.9 KiB)
 • Wyjasnienie Nr 2 Zalacznik 2. Przedmiar – przebudowa drog w Jonkowie - z dnia 29.10.2018 r. (PDF, 232.3 KiB)
 • Wyjasnienie Nr 2 Zalacznik 3. Opis techniczny - przebudowa drogi w Giedajtach – z dnia 29.10.2018 r. (PDF, 543.2 KiB)
 • Wyjasnienie Nr 2 Zalacznik 4. Przedmiar - przebudowa drogi w Giedajtach - z dnia 29.10.2018 r. (PDF, 179.2 KiB)
 • Wyjasnienie Nr 2 Zalacznik 5. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - przebudowa drog w Jonkowie (zm.) (PDF, 1.9 MiB)
 • Wyjasnienie Nr 2 Zalacznik 6. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - przebudowa drogi w Giedajtach (zm.) (PDF, 1.6 MiB)
 • Zmiana Nr 2 treści SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Zmiana Ogłoszenia o zamowieniu (2) (PDF, 841.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w dniu 07.11.2018 r. (PDF, 406.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 1.1 MiB)
4 2018-10-12 2018-10-29 10:00:00 MODERNIZACJA ZESPOŁU BOISK REKREACYJNYCH W JONKOWIE ORAZ BUDOWA SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM WE WRZESINIE – Z DOPUSZCZENIEM OFERT CZĘŚCIOWYCH unieważniony
 • 1._SIWZ_CZESC_I_-_INSTRUKCJE_DLA_WYKONAWCOW (PDF, 8.6 MiB)
 • 2._SIWZ_CZESC_I_-_WZORY_UMOW_-_ZAL._1a_-_CZESC_1_ZAMOWIENIA__ZAL._1B_-_CZESC_2_ZAMOWIENIA (PDF, 1.4 MiB)
 • 3._SIWZ_CZESC_I_-_ZALACZNIKI_od_Nr_1c_do_Nr_8_-_FORMULARZE (PDF, 5.6 MiB)
 • 4._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_1c_-_Dokument_udzielenia_gwarancji (DOC, 33 KiB)
 • 5._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Formularz_Oferty_z_Kosztorysami_Ofertowymi (DOC, 120 KiB)
 • 6. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Kosztorys Ofertowy - CZĘŚĆ 1 ZAMOWIENIA (XLS, 89 KiB)
 • 7. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Kosztorys Ofertowy - CZĘŚĆ 2 ZAMOWIENIA (XLS, 84.5 KiB)
 • 8._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania (DOCX, 20.6 KiB)
 • 9._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_dotyczace__spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu (DOCX, 21.1 KiB)
 • 10._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_5_-_Wykaz_robot_budowlanych (DOC, 67 KiB)
 • 11._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_6_-_Oswiadczenie_dot._przynalezno_C4_B9_E2_80_BAci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej (DOC, 42.5 KiB)
 • 12._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_7_-_Informacja_o_zamiarze_powierzenia_czesci_przedmiotu_zamowienia_podwykonawcy (DOC, 42.5 KiB)
 • 13._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_8_-_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_-_wzor (DOC, 36.5 KiB)
 • 14._SIWZ_CZESC_II_1.1._1_29_Projekt_architektoniczno-budowlany_-_Budynek_zaplecza_sanitarnego__28Jonkowo_29 (PDF, 35.9 MiB)
 • 15._SIWZ_CZESC_II_1.1._2_29_Projekt_budowlano-wykonawczy_-_elektryczny_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 7.6 MiB)
 • 16._SIWZ_CZESC_II_1.1._3_29_Zgloszenie_robot_budowlanych_-_budowa_przylacza_kanalizacyjnego__28Jonkowo_29 (PDF, 5.9 MiB)
 • 17._SIWZ_CZESC_II_1.1._4_29_Przedmiar_robot_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 1021.2 KiB)
 • 18._SIWZ_CZESC_II_1.1._5_29_Pozwolenie_na_budow_C3_84_E2_84_A2_-_Decyzja_Nr_Jon_79_2017_znak_BI-II.6740.11.86.2017.RB2_z_20.09.2017_r. (PDF, 1.1 MiB)
 • 19._SIWZ_CZESC_II_1.1._6_29_Zaswiadczenie_dot._zgloszenia_robot___C3_A2_E2_82_AC_E2_80_9C_budowa_przy_kanalizacji_sanitarnej__28Jonkowo_29 (PDF, 301.3 KiB)
 • 20._SIWZ_CZESC_II_2.1._1_29_Projekt_architektoniczno-budowlany_-_Zaplecze_sanitarne_we_Wrzesinie (PDF, 25.5 MiB)
 • 21._SIWZ_CZESC_II_2.1._2_29_Przedmiar_robot_-_Budowa_budynku_zaplecza_sanitarnego_miejsc_parkingowych_oraz_pilko-chwytow (PDF, 953.7 KiB)
 • 22._SIWZ_CZESC_II_2.1._3_29_Pozwolenie_na_budow_C3_84_E2_84_A2_-_Decyzja_Nr_Jon_62_2017_znak_BI-II.6740.11.90.2017.RB2_z_03.08.2017_r. (PDF, 1 MiB)
 • 23._SIWZ_CZESC_III_1._Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 1.2 MiB)
 • 24._SIWZ_CZESC_III_2._Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_Zaplecze_sanitarne_we_Wrzesinie (PDF, 1.7 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 555.7 KiB)
5 2018-09-25 2018-10-11 10:00:00 MODERNIZACJA DRÓG OSIEDLOWYCH - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JONKOWO ORAZ GIEDAJTY unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 3.1 MiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Instrukcje_dla_Wykonawcow (PDF, 8.5 MiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Formularz_Oferty (DOC, 107 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania (DOCX, 21.4 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_dotyczace__spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu (DOCX, 22.9 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_5_-_Oswiadczenie_dot._przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej (DOC, 41 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_6_-_Informacja_o_zamiarze_powierzenia_czesci_przedmiotu_zamowienia_podwykonawcy (DOC, 39.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_7_-_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_-_wzor (DOC, 37 KiB)
 • Opis_techniczny_-_przebudowa_drog_w_Jonkowie (PDF, 1.2 MiB)
 • Przedmiar_przebudowa_drog_w_Jonkowie (PDF, 197.3 KiB)
 • Zaswiadczenie_znak_BI_II.6743.11.68.2018.DT16_przebudowa_drog_w_Jonkowie (PDF, 329.1 KiB)
 • Opis_techniczny_-_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 640.6 KiB)
 • Przedmiar_-_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 207.5 KiB)
 • Zaswiadczenie_znak_BI_II.6743.11.70.2018.DT16_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 318.9 KiB)
 • Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_przebudowa_drog_w_Jonkowie (PDF, 1.9 MiB)
 • Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 327.6 KiB)
6 2018-09-07 2018-09-24 10:00:00 MODERNIZACJA DRÓG OSIEDLOWYCH - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JONKOWO ORAZ GIEDAJTY unieważniony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 4.1 MiB)
 • 1. SIWZ CZESC I - Instrukcje dla Wykonawcow (PDF, 7.8 MiB)
 • 2. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 107.5 KiB)
 • 3. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 21.3 KiB)
 • 4. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Oswiadczenie dot. przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 41 KiB)
 • 6. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Informacja o zamiarze powierzenia czesci przedmiotu zamowienia podwykonawcy (DOC, 39.5 KiB)
 • 7. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 7 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego - wzor (DOC, 37 KiB)
 • 8. SIWZ CZESC II - Opis techniczny - przebudowa drog w Jonkowie (PDF, 1.2 MiB)
 • 9. SIWZ CZESC II - Przedmiar – przebudowa drog w Jonkowie (PDF, 197.3 KiB)
 • 10. SIWZ CZESC II - Zaswiadczenie znak BI II.6743.11.68.2018.DT16 – przebudowa drog w Jonkowie (PDF, 329.1 KiB)
 • 11. SIWZ CZESC II - Opis techniczny - przebudowa drogi w Giedajtach (PDF, 640.6 KiB)
 • 13. SIWZ CZESC II - Zaswiadczenie znak BI II.6743.11.70.2018.DT16 – przebudowa drogi w Giedajtach (PDF, 318.9 KiB)
 • 14. SIWZ CZESC III - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - przebudowa drog w Jonkowie (PDF, 1.9 MiB)
 • 15. SIWZ CZESC III - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - przebudowa drogi w Giedajtach (PDF, 1.5 MiB)
 • 12. SIWZ CZESC II - Przedmiar - przebudowa drogi w Giedajtach (PDF, 207.5 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ (PDF, 697.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 333.8 KiB)
7 2018-07-31 2018-08-28 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU pn. „POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” – części stanowiącej inwestycję Powiatu Olsztyńskiego rozstrzygnięty
 • 0. Ogloszenie o zamowieniu - na bip (PDF, 4.4 MiB)
 • 1. GK.271.6.2018 - SIWZ CZESC I - Instrukcje dla Wykonawcow (PDF, 34.5 MiB)
 • 2. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 109.5 KiB)
 • 3. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2a - Kosztorys Ofertowy (XLS, 88.5 KiB)
 • 4. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 21 KiB)
 • 5. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21.3 KiB)
 • 6. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz robot budowlanych (DOC, 72 KiB)
 • 7. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 41.5 KiB)
 • 8. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 7 - Informacja o zamiarze powierzenia czesci przedmiotu zamowienia podwykonawcy (DOC, 38.5 KiB)
 • 9. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 8 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego - wzor (DOC, 37.5 KiB)
 • 10. SIWZ CZESC II 1) PROJEKT BUDOWLANY - TOM I Projekt zagospodarowania terenu - Dokumenty formalno-prawne (PDF, 16 MiB)
 • 11. SIWZ CZESC II 2) PROJEKT WYKONAWCZY - TOM II BRANZA DROGOWA (PDF, 11.1 MiB)
 • 12. SIWZ CZESC II 3) PROJEKT WYKONAWCZY - TOM III BRANZA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA (PDF, 2.5 MiB)
 • 13. SIWZ CZESC II 4) PROJKET WYKONAWCZY - TOM IV BRANZA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIE (PDF, 3.1 MiB)
 • 14. SIWZ CZESC II 5) PROJEKT WYKONAWCZY - TOM V BRANZA ELEKTRYCZNA TELETECHNICZNA - KOLIZJE (PDF, 6.5 MiB)
 • 15. SIWZ CZESC II 6) INWENTARYZACJA ZIELENI PODLEGAJACEJ WYCINCE (PDF, 77.2 KiB)
 • 16. SIWZ CZESC II 7) PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO (PDF, 3.1 MiB)
 • 17. SIWZ CZESC II 8) PRZEDMIAR ROBOT Czesc 1 - Zadanie 1 (PDF, 158.9 KiB)
 • 18. SIWZ CZESC II 9) PRZEDMIAR ROBOT Czesc 1 - Zadanie 2 (PDF, 100 KiB)
 • 19. SIWZ CZESC II 10) OPINIA GEOTECHNICZNA ... (PDF, 14.2 MiB)
 • 20. SIWZ CZESC II 11) Decyzja Nr Jon.53.2017 znak BI-II.6740.11.27.2017.DT16 (PDF, 6 MiB)
 • 21. SIWZ CZESC III SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (PDF, 2.6 MiB)
 • 1. Wyjasnienie (Nr 1) tresci SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • 2. Zmiana Nr 1 tresci SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • 3. Zmiana Ogloszenia o zmowieniu (PDF, 748.8 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ (PDF, 790.6 KiB)
 • Zmiana Nr 2 treści SIWZ (PDF, 947.7 KiB)
 • ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (PDF, 772.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 Zmiany Nr 2 treści SIWZ (PDF, 965 KiB)
 • Załącznik Nr 1 Zmiany Nr 2 treści SIWZ (XLS, 59 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 488.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 939.2 KiB)
8 2018-07-30 2018-08-07 11:30:00 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMINY JONKOWO rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.3 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (PDF, 2.3 MiB)
 • 2. SIWZ Część II - WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII - oświetlenie (PDF, 1.6 MiB)
 • SIWZ Część III - wzór umowy (PDF, 7.3 MiB)
 • 4. SIWZ Część IV - Formularz ofertowy (DOC, 70 KiB)
 • 4. SIWZ Część IV - Formularz ofertowy (PDF, 85.6 KiB)
 • 5. SIWZ Czesc V - Zalaczniki do oferty (DOC, 86 KiB)
 • 5. SIWZ Czesc V - Zalaczniki do oferty (PDF, 145.1 KiB)
 • 2. SIWZ Część II - WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII - oświetlenie (XLS, 77 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 (znak - GK.271.5b.2018) - ośietlenie (PDF, 714.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - OŚWIETLENIE (PDF, 725.9 KiB)
 • Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert oświetlenie (PDF, 333.2 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1019.5 KiB)
9 2018-07-30 2018-08-07 11:00:00 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTOW GMINY JONKOWO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.3 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (PDF, 3.8 MiB)
 • SIWZ Część II - Wykaz punktów poboru energii - obiekty (PDF, 1.8 MiB)
 • SIWZ Część II - Wykaz punktów poboru energii - obiekty (XLS, 94 KiB)
 • SIWZ Część III - wzór umowy (PDF, 5 MiB)
 • SIWZ Część IV - Formularz ofertowy (DOC, 70.5 KiB)
 • SIWZ Część IV - Formularz ofertowy (PDF, 86.1 KiB)
 • SIWZ Część V - Załaczniki do oferty - formularze (DOC, 99 KiB)
 • SIWZ Część V - Załaczniki do oferty - formularze (PDF, 146.1 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 (znak - GK.271.5a.2018) - obiekty (PDF, 678.8 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 2 - obiekty (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert OBIEKTY (PDF, 847.9 KiB)
 • Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert - obiekty (PDF, 353.6 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
10 2018-06-11 2018-06-19 10:00:00 UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 4.502.298,00 PLN rozstrzygnięty
 • 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 946.4 KiB)
 • 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (PDF, 5 MiB)
 • 3. SIWZ - Zalacznik Nr 1 - Formularz Oferty (DOC, 83.5 KiB)
 • 4. SIWZ - Zalacznik Nr 2 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 20 KiB)
 • 5. SIWZ - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21.4 KiB)
 • 6. SIWZ - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36.5 KiB)
 • 7. SIWZ - Załacznik 5 - Dokumenty potwierdzajAce sytuacje prawna Gminy (PDF, 1.3 MiB)
 • 8. SIWZ - Załącznik nr 6 - Dokumenty opisujace sytuacje finansowa Gminy (PDF, 48.4 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 506 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 1011.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 454.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dn. 19.06.2018 r. (PDF, 739.7 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu