ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-31 2018-08-28 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU pn. „POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” – części stanowiącej inwestycję Powiatu Olsztyńskiego w toku
 • 0. Ogloszenie o zamowieniu - na bip (PDF, 4.4 MiB)
 • 1. GK.271.6.2018 - SIWZ CZESC I - Instrukcje dla Wykonawcow (PDF, 34.5 MiB)
 • 2. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 109.5 KiB)
 • 3. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2a - Kosztorys Ofertowy (XLS, 88.5 KiB)
 • 4. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 21 KiB)
 • 5. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21.3 KiB)
 • 6. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz robot budowlanych (DOC, 72 KiB)
 • 7. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 41.5 KiB)
 • 8. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 7 - Informacja o zamiarze powierzenia czesci przedmiotu zamowienia podwykonawcy (DOC, 38.5 KiB)
 • 9. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 8 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego - wzor (DOC, 37.5 KiB)
 • 10. SIWZ CZESC II 1) PROJEKT BUDOWLANY - TOM I Projekt zagospodarowania terenu - Dokumenty formalno-prawne (PDF, 16 MiB)
 • 11. SIWZ CZESC II 2) PROJEKT WYKONAWCZY - TOM II BRANZA DROGOWA (PDF, 11.1 MiB)
 • 12. SIWZ CZESC II 3) PROJEKT WYKONAWCZY - TOM III BRANZA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA (PDF, 2.5 MiB)
 • 13. SIWZ CZESC II 4) PROJKET WYKONAWCZY - TOM IV BRANZA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIE (PDF, 3.1 MiB)
 • 14. SIWZ CZESC II 5) PROJEKT WYKONAWCZY - TOM V BRANZA ELEKTRYCZNA TELETECHNICZNA - KOLIZJE (PDF, 6.5 MiB)
 • 15. SIWZ CZESC II 6) INWENTARYZACJA ZIELENI PODLEGAJACEJ WYCINCE (PDF, 77.2 KiB)
 • 16. SIWZ CZESC II 7) PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO (PDF, 3.1 MiB)
 • 17. SIWZ CZESC II 8) PRZEDMIAR ROBOT Czesc 1 - Zadanie 1 (PDF, 158.9 KiB)
 • 18. SIWZ CZESC II 9) PRZEDMIAR ROBOT Czesc 1 - Zadanie 2 (PDF, 100 KiB)
 • 19. SIWZ CZESC II 10) OPINIA GEOTECHNICZNA ... (PDF, 14.2 MiB)
 • 20. SIWZ CZESC II 11) Decyzja Nr Jon.53.2017 znak BI-II.6740.11.27.2017.DT16 (PDF, 6 MiB)
 • 21. SIWZ CZESC III SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (PDF, 2.6 MiB)
 • 1. Wyjasnienie (Nr 1) tresci SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • 2. Zmiana Nr 1 tresci SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • 3. Zmiana Ogloszenia o zmowieniu (PDF, 748.8 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ (PDF, 790.6 KiB)
 • Zmiana Nr 2 treści SIWZ (PDF, 947.7 KiB)
 • ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (PDF, 772.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 Zmiany Nr 2 treści SIWZ (PDF, 965 KiB)
 • Załącznik Nr 1 Zmiany Nr 2 treści SIWZ (XLS, 59 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 488.8 KiB)
2 2018-07-30 2018-08-07 11:30:00 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMINY JONKOWO rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.3 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (PDF, 2.3 MiB)
 • 2. SIWZ Część II - WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII - oświetlenie (PDF, 1.6 MiB)
 • SIWZ Część III - wzór umowy (PDF, 7.3 MiB)
 • 4. SIWZ Część IV - Formularz ofertowy (DOC, 70 KiB)
 • 4. SIWZ Część IV - Formularz ofertowy (PDF, 85.6 KiB)
 • 5. SIWZ Czesc V - Zalaczniki do oferty (DOC, 86 KiB)
 • 5. SIWZ Czesc V - Zalaczniki do oferty (PDF, 145.1 KiB)
 • 2. SIWZ Część II - WYKAZ PUNKTÓW POBORU ENERGII - oświetlenie (XLS, 77 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 (znak - GK.271.5b.2018) - ośietlenie (PDF, 714.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - OŚWIETLENIE (PDF, 725.9 KiB)
 • Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert oświetlenie (PDF, 333.2 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1019.5 KiB)
3 2018-07-30 2018-08-07 11:00:00 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTOW GMINY JONKOWO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.3 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (PDF, 3.8 MiB)
 • SIWZ Część II - Wykaz punktów poboru energii - obiekty (PDF, 1.8 MiB)
 • SIWZ Część II - Wykaz punktów poboru energii - obiekty (XLS, 94 KiB)
 • SIWZ Część III - wzór umowy (PDF, 5 MiB)
 • SIWZ Część IV - Formularz ofertowy (DOC, 70.5 KiB)
 • SIWZ Część IV - Formularz ofertowy (PDF, 86.1 KiB)
 • SIWZ Część V - Załaczniki do oferty - formularze (DOC, 99 KiB)
 • SIWZ Część V - Załaczniki do oferty - formularze (PDF, 146.1 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 (znak - GK.271.5a.2018) - obiekty (PDF, 678.8 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 2 - obiekty (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert OBIEKTY (PDF, 847.9 KiB)
 • Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert - obiekty (PDF, 353.6 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
4 2018-06-11 2018-06-19 10:00:00 UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 4.502.298,00 PLN rozstrzygnięty
 • 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 946.4 KiB)
 • 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (PDF, 5 MiB)
 • 3. SIWZ - Zalacznik Nr 1 - Formularz Oferty (DOC, 83.5 KiB)
 • 4. SIWZ - Zalacznik Nr 2 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 20 KiB)
 • 5. SIWZ - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21.4 KiB)
 • 6. SIWZ - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36.5 KiB)
 • 7. SIWZ - Załacznik 5 - Dokumenty potwierdzajAce sytuacje prawna Gminy (PDF, 1.3 MiB)
 • 8. SIWZ - Załącznik nr 6 - Dokumenty opisujace sytuacje finansowa Gminy (PDF, 48.4 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 1 (PDF, 506 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 (PDF, 1011.5 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 (PDF, 454.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dn. 19.06.2018 r. (PDF, 739.7 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1 MiB)
5 2018-06-08 2018-07-02 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU pn. „POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” – z dopuszczeniem ofert częściowych rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 7 MiB)
 • 1. SIWZ CZESC I - INSTRUKCJE DLA WYKONAWCOW (PDF, 44.3 MiB)
 • 2.0. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty z formularzami Kosztorysow Ofertowych (DOC, 131 KiB)
 • 2.1. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2.1 KOSZTORYS OFERTOWY - CZESC 1 zamowienia Zadanie 1 i 2 (XLS, 83.5 KiB)
 • 2.2. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2.2 KOSZTORYS OFERTOWY - CZESC 2 zamowienia Wrzesina-Porbady-Godki (XLS, 77.5 KiB)
 • 2.3. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2.3 KOSZTORYS OFERTOWY - CZESC 3 zamowienia Jonkowo-Giedajty (XLS, 49 KiB)
 • 3. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 21.1 KiB)
 • 4. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21.7 KiB)
 • 5. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz robot budowlanych (DOC, 72 KiB)
 • 6. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 42.5 KiB)
 • 7. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 7 - Informacja o zamiarze powierzenia czesci przedmiotu zamowienia podwykonawcy (DOC, 48 KiB)
 • 8. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 8 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego - wzor (DOC, 36.5 KiB)
 • 9. SIWZ CZESC II 1.1. 1) PROJEKT BUDOWLANY – TOM I Projekt zagospodarowania terenu - Dokumenty formalno-prawne (PDF, 16 MiB)
 • 10. SIWZ CZESC II 1.1. 2) PROJEKT WYKONAWCZY – TOM II BRANZA DROGOWA (PDF, 11.1 MiB)
 • 11. SIWZ CZESC II 1.1. 3) PROJEKT WYKONAWCZY – TOM III BRANZA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA (PDF, 2.5 MiB)
 • 12. SIWZ CZESC II 1.1. 4) PROJKET WYKONAWCZY - TOM IV BRANZA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIE (PDF, 3.1 MiB)
 • 13. SIWZ CZESC II 1.1. 5) PROJEKT WYKONAWCZY – TOM V BRANZA ELEKTRYCZNA TELETECHNICZNA - KOLIZJE (PDF, 6.5 MiB)
 • 14. SIWZ CZESC II 1.1. 6) INWENTARYZACJA ZIELENI PODLEGAJACEJ WYCINCE (PDF, 77.2 KiB)
 • 15. SIWZ CZESC II 1.1. 7) PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO (PDF, 3.1 MiB)
 • 16. SIWZ CZESC II 1.1. 8) PRZEDMIAR ROBOT Czesc 1 - Zadanie 1 (PDF, 158.9 KiB)
 • 17. SIWZ CZESC II 1.1. 9) PRZEDMIAR ROBOT Czesc 1 - Zadanie 2 (PDF, 100 KiB)
 • 18. SIWZ CZESC II 1.1. 10) OPINIA GEOTECHNICZNA ... (PDF, 14.2 MiB)
 • 19. SIWZ CZESC II 1.1. 11) Decyzja Nr Jon.53.2017 znak BI-II.6740.11.27.2017.DT16 (PDF, 6 MiB)
 • 20. SIWZ CZESC II 2.1. 1) PROJEKT BUDOWLANY (PDF, 35.4 MiB)
 • 21. SIWZ CZESC II 2.1. 2) PROJEKT WYKONAWCZY TOM I BRANZA DROGOWA (PDF, 18.6 MiB)
 • 22. SIWZ CZESC II 2.1. 3) PROJEKT WYKONAWCZY TOM II KLADKA PIESZO-ROWEROWA (PDF, 12 MiB)
 • 23. SIWZ CZESC II 2.1. 4) PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI WE WRZESINIE (PDF, 2.6 MiB)
 • 24. SIWZ CZESC II 2.1. 5) PRZEDMIAR (Wrzesina-Porbady-Godki) (PDF, 411.3 KiB)
 • 25. SIWZ CZESC II 2.1. 6) PRZEDMIAR ROBOT Wrzesina Sieci i Przylacza Wodociagowe (PDF, 80.1 KiB)
 • 26. SIWZ CZESC II 2.1. 7) OPINIA GEOTECHNICZNA Wrzesina - Porbady - Godki (PDF, 4.8 MiB)
 • 27. SIWZ CZESC II 2.1. 8) PROJEKT STALEJ ORGANIZACJ RUCHU Wrzesina - Porbady - Godki (PDF, 5.5 MiB)
 • 28. SIWZ CZESC II 2.1. 9) Decyzja ZRID Nr Jon.38.2017 znak BI-II.6740.11.23.2017.AO5 (PDF, 12.1 MiB)
 • 29. SIWZ CZESC II 2.1. 10) Decyzja Nr Jon.86.2015 znak BI-II.6740.11.126.2015.AS8 (PDF, 904.6 KiB)
 • 30. SIWZ CZESC II 3.1. 1) PROJEKT TECHNICZNY branza DROGOWA Jonkowo-Giedajty (PDF, 16 MiB)
 • 31. SIWZ CZESC II 3.1. 2) PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA DROGOWA Jonkowo-Giedajty (PDF, 24.7 MiB)
 • 32. SIWZ CZESC II 3.1. 3) OPINIA GEOTECHNICZNA (Jonkowo – Giedajty) (PDF, 3.7 MiB)
 • 33. SIWZ CZESC II 3.1. 4) PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU (PDF, 16.3 MiB)
 • 34. SIWZ CZESC II 3.1. 5) PRZEDMIAR (Giedajty-Jonkowo) (PDF, 340.4 KiB)
 • 35. SIWZ CZESC II 3.1. 6) ZASWIADCZENIE znak BI-II.6743.11.21.2017.EJ6 z dnia 28 marca 2017 r. (PDF, 753.1 KiB)
 • 36. SIWZ CZESC III 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (PDF, 2.6 MiB)
 • 37. SIWZ CZESC III 2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branza Drogowa (Czesc 2 i 3) (PDF, 4.2 MiB)
 • 38. SIWZ CZESC III 3. SPECYFIKACJA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branza sanitarna (Czesc 2) (PDF, 436.8 KiB)
 • ZMIANA nr 1 treści SIWZ (PDF, 880.5 KiB)
 • ZMIANA OGLOSZENIA O ZAMOWIENIU (PDF, 742.9 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 (PDF, 609.7 KiB)
 • Zmiana Nr 2 treści SIWZ (PDF, 626.8 KiB)
 • ZMIANA Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na bip (2) (PDF, 905.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dn. 02.07.2018 r. (PDF, 444.6 KiB)
 • INFORMACJA o częściowym unieważnieniu postępowania (PDF, 787.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.4 MiB)
6 2018-04-19 2018-05-07 10:00:00 Budowa ronda na terenie Gminy Jonkowo rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Instrukcje dla Wykonawców (PDF, 9.5 MiB)
 • 1. PROJEKT BUDOWLANY - DROGOWY (PDF, 106.8 MiB)
 • 2. PROJEKT BUDOWLANY - OSWIETLENIE (PDF, 8.2 MiB)
 • 3. PROJEKT BUDOWLANY - TELEKOMUNIKACJA (PDF, 7.1 MiB)
 • 4. PROJEKT WYKONAWCZY - DROGOWY (PDF, 30.2 MiB)
 • 5. OPINIA GEOTECHNICZNA (PDF, 31.2 MiB)
 • 6. MAPA POGLADOWA (PDF, 1.4 MiB)
 • 7. PRZEDMIARY (PDF, 331.9 KiB)
 • 8. Decyzja Starosty Olsztynskiego z dn. 12.05.2016 r. (PDF, 1.5 MiB)
 • 9. Decyzja Wojewody W-M z dn. 12.08.2016 r. (PDF, 1.3 MiB)
 • 10. Decyzja Wojewody W-M z dn. 22.02.2017 r. (PDF, 980.3 KiB)
 • 11. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne - drogowa (PDF, 17.9 MiB)
 • 12. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne - oswietlenie (PDF, 2.3 MiB)
 • 13. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne - telekomunikacja (PDF, 674.1 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 91 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2a - Formularz Cenowy (XLS, 73.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 21.4 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 20.2 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz robot budowlanych (DOC, 52 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dot. przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 37 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 07.05.2018 r. (PDF, 413.8 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
7 2018-01-23 2018-02-02 10:00:00 „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – w ramach Projektu pn. Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 4.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 25.5 MiB)
 • 1. PROJEKT BUDOWLANY - Dokumenty formalno-prawne - Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 15.7 MiB)
 • 2. PROJEKT WYKONAWCZY - branza DROGOWA (PDF, 9.9 MiB)
 • 3. PROJEKT WYKONAWCZY - branza SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA (PDF, 2.6 MiB)
 • 4. PROJEKT WYKONAWCZY - branza ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE (PDF, 3.1 MiB)
 • 5. PROJEKT WYKONAWCZY - branza ELEKTRYCZNA TELETECHNICZNA - KOLIZJE (PDF, 3.6 MiB)
 • 6. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO (PDF, 3.1 MiB)
 • 1. PROJEKT BUDOWLANY - Budowa ciagow komunikacji rowerowo pieszej Wrzesina Porbady Godki (PDF, 36.4 MiB)
 • 2. PROJEKT WYKONAWCZY Tom I - branza DROGOWA Wrzesina Porbady Godki (PDF, 18.6 MiB)
 • 3. PROJEKT WYKONAWCZY Tom II - KLADKA PIESZO-ROWEROWA architektura + konstrukcja (PDF, 12 MiB)
 • 4. PROJEKT TECHNICZNY branza DROGOWA Jonkowo-Giedajty (PDF, 15.9 MiB)
 • 5. PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI we Wrzesinie (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ Zalacznik Nr 4 - FORMULARZ OFERTY (DOC, 796 KiB)
 • SIWZ Zalacznik Nr 4a - Informacja o doswiadczeniu zawodowym Kierownika Zespolu (Inzyniera Rezydenta) (DOC, 780 KiB)
 • SIWZ Zalacznik Nr 5 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOC, 774.5 KiB)
 • SIWZ Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOC, 774.5 KiB)
 • SIWZ Zalacznik Nr 7 - Wykaz usług (DOC, 773.5 KiB)
 • SIWZ Zalacznik Nr 8 - Wykaz osob (DOC, 805 KiB)
 • SIWZ Zalacznik Nr 9 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 771 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 02.02.2018 r. (PDF, 1.2 MiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.2 MiB)
8 2017-11-17 2017-11-27 10:00:00 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2018 r. rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 12.1 MiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 3 - FORMULARZ OFERTY (DOC, 77 KiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 4 - OFERTA - FORMULARZ CENOWY (DOC, 60.5 KiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 5 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 20.2 KiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21 KiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 7 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 908.9 KiB)
 • SIWZ - Załacznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wersja edytowalna) (XLS, 228.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 27.11.2017 r. (PDF, 764.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 766.5 KiB)
9 2017-11-03 2017-11-20 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej wraz z przebudową chodnika - ul. Spacerowa w Jonkowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Instrukcje dla Wykonawcow (PDF, 9.4 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 1 - Wzor umowy - Przebudowa drogi gminnej – ul.Spacerowa w Jonkowie (DOC, 180.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 1a - Dokument udzielenia gwarancji (DOC, 33 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 86.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 19.4 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 20.2 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz robot budowlanych (DOC, 53 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36.5 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 1. OPIS TECHNICZNY (PDF, 149 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 2. MAPA POGLADOWA (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ CZESC II - 3. PRZEDMIAR (PDF, 339.4 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 4. ZASWIADCZENIE DOT. ZGLOSZENIA ROBOT (PDF, 320.2 KiB)
 • SIWZ CZESC III - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (PDF, 2.1 MiB)
 • INFORMACJA z otwarcia ofert (PDF, 447.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.1 MiB)
10 2017-07-27 2017-08-11 10:00:00 Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej wraz z przebudową chodnika - ul. Spacerowa w Jonkowie rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.1 MiB)
 • SIWZ CZESC I – INSTRUKCJE DLA WYKONAWCOW Z ZALACZNIKAMI (PDF, 11 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 89.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 19.3 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21.6 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz robot budowlanych (DOC, 53.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 1. OPIS TECHNICZNY (PDF, 149 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 2. MAPA POGLADOWA (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ CZESC II - 3. PRZEDMIAR (PDF, 356.7 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 4. ZASWIADCZENIE DOT. ZGLOSZENIA ROBOT (PDF, 320.2 KiB)
 • SIWZ CZESC III - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (PDF, 2.1 MiB)
 • INFORMACJA z otwarcia ofert (PDF, 381 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 583.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu