ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2016-11-23 2016-12-01 10:00:00 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2017 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (PDF, 35.7 MiB)
 • Zalacznik Nr 3 - FORMULARZ OFERTY (DOC, 76.5 KiB)
 • Zalacznik Nr 4 - FORMULARZ CENOWY (DOC, 60.5 KiB)
 • Zalacznik Nr 5 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 20 KiB)
 • Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21 KiB)
 • Zalacznik Nr 7 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36 KiB)
 • 2. SIWZ - Załacznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (XLS, 228 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 768.5 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 757.5 KiB)
2 2016-10-21 2016-11-07 10:00:00 BUDOWA ŚWIETLICY W WOŁOWNIE - II etap realizacji rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.3 MiB)
 • Instrukcje dla wykonawców (PDF, 1.9 MiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 8 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 575.2 KiB)
 • Geodezyjny szkic powykonawczy (PDF, 705.7 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik 2 - formularz oferty (DOC, 111 KiB)
 • Załącznik 3 - oświadczeie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 19.8 KiB)
 • Załącznik 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik 5 - Wykaz robót budowlanych (DOC, 55 KiB)
 • Załącznik 6 - wykaz osób (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik 7 - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 1.1 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 1.3 MiB)
3 2016-09-02 2016-09-19 10:00:00 PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ – UL. LEŚNA W JONKOWIE rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.3 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u Pzp (DOCX, 18.1 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Wzor oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 36 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 1.OPIS TECHNICZNY Z RYSUNKIEM (PDF, 972.8 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 2. MAPA DROGI (PDF, 550.8 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 3. PRZEDMIAR (PDF, 605.8 KiB)
 • SIWZ CZESC II - 4. ZGLOSZENIE PRZEBUDOWY DROGI (PDF, 408.2 KiB)
 • SIWZ CZESC III - SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Instrukcje dla Wykonawcow (PDF, 22.7 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 80.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 577 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 28.5 KiB)
4 2016-08-17 2016-09-02 10:00:00 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK rozstrzygnięty
 • 2. SIWZ CZESC I - INSTRUKCJE DLA WYKONAWCOW (PDF, 24.7 MiB)
 • 3. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 103 KiB)
 • 4. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u Pzp (DOCX, 18.4 KiB)
 • 5. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36.5 KiB)
 • 6. SIWZ CZESC II.1. PROJEKT BUDOWLANY (PDF, 9.2 MiB)
 • 7. SIWZ CZESC II.2. PRZEDMIAR (PDF, 3.7 MiB)
 • 8. SIWZ CZESC II.3. POZWOLENIE NA BUDOWE (PDF, 982 KiB)
 • 9. SIWZ CZESC III Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 604.6 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1 MiB)
5 2016-07-21 2016-08-05 10:00:00 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA ŻŁOBEK unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ cz. I - Instrukcje dla wykonawców (PDF, 11.6 MiB)
 • 1. Projekt Budowlany (PDF, 9.2 MiB)
 • 2. Przedmiar (PDF, 1.9 MiB)
 • 3. Pozwolenie na budowę (PDF, 982 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 105.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu (DOC, 31 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw (DOC, 42.5 KiB)
 • Wzór informacji o przynależności (DOC, 71.5 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (PDF, 1 MiB)
 • SPROSTOWANIE OMYLKI w Ogloszeniu o zamowieniu (PDF, 484.4 KiB)
 • WYJASNIENIE Nr 1 tresci SIWZ (PDF, 4.1 MiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 247.8 KiB)
6 2016-06-02 2016-06-17 10:00:00 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 27/110 W GIEDAJTACH, GMINA JONKOWO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ CZEŚĆ I INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW (PDF, 11.3 MiB)
 • SIWZ CZEŚĆ II.1. OPIS TECHNICZNY Z RYSUNKIEM (PDF, 330.3 KiB)
 • SIWZ CZEŚĆ II.2. MAPA DROGI (PDF, 608.9 KiB)
 • SIWZ CZEŚĆ II.3. PRZEDMIAR (PDF, 708.3 KiB)
 • SIWZ CZEŚĆ II.4. PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PRZEBUDOWY DROGI (PDF, 958.4 KiB)
 • SIWZ CZEŚĆ III. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 84 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wzór informacji dot grupy kapitałowej (DOC, 72.5 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr. 1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Wyjaśnienie Nr. 2 (PDF, 1001.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 714.5 KiB)
7 2016-04-01 2016-04-18 10:20:00 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH W JONKOWIE rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.6 MiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_INSTRUKCJE_DLA_WYKONAWCOW (PDF, 11.5 MiB)
 • Załącznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 86.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu (DOC, 31.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (DOC, 42.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_5_-_Wzor_informacji_dot_grupy_kapitalowej (DOC, 72.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II.1.1_29__OPIS_TECHNICZNY_-_Przebudowa_drogi_gminnej_2C_wewnetrznej_na_dzialce_Nr_31_2942_w_Jonkowie (PDF, 603 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II.1.2_29__OPIS_TECHNICZNY_-_Przebudowa_drogi_gminnej_wewnetrznej_wraz_z_przebudowa_chodnika_na_dzialce_Nr_138_291_-_ul._Spacerowa_w_Jonkowie (PDF, 415.2 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II.2.1_29__MAPKA_-_Przebudowa_drogi_gminnej_na_dz._31_2942__28na_Pl._650-Lecia_Jonkowa_29 (PDF, 254.6 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II.2.2_29__MAPKA_-_Przebudowa_drogi_gminnej_na_dz._1381__28czesc_ul._Spacerowej_29 (PDF, 704.1 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II.3.1_29__PRZEDMIAR_-_Przebudowa_drogi_gminnej_2C_wewnetrznej_na_dzialce_Nr_31_2942___28na_Pl._650-Lecia_Jonkowa_29 (PDF, 894.6 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II.3.2_29__PRZEDMIAR_-_Przebudowa_drogi_gminnej_2C_wewnetrznej_wraz_z_przebudowa_chodnika_na_dzialce_Nr_138_291_-_ul._Spacerowa_w_Jonkowie (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II.4.1_29__Pismo_Starostwa_Powiatowego_w_Olsztynie_znak_BI-II.6743.11.125.2015.RB2_z_dnia_10_grudnia_2015_r (PDF, 234.4 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II.4.2_29__Pismo_Starostwa_Powiatowego_w_Olsztynie_znak_BI-II.6743.11.124.2015.RB2_z_dnia_10_grudnia_2015_r (PDF, 255.2 KiB)
 • SIWZ_CZESC_III.1.__SZCZEGOLOWE_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBOT_BUDOWLANYCH__C3_A2_E2_82_AC_E2_80_9C_Przebudowa_drogi_gminnej_2C_wewnetrznej_na_dzialce_nr_31_2942_w_Jonkowie (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ_CZESC_III.2.__SZCZEGOLOWE_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBOT_BUDOWLANYCH__C3_A2_E2_82_AC_E2_80_9C_Przebudowa_drogi_gminnej_2C_wewnetrznej_wraz_z_przebudowa_chodnika_na_dzialce_nr_138_291 (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyjaśnienie Nr. 1 (PDF, 132.1 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr. 2 (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 669.2 KiB)
8 2016-03-23 2016-04-08 10:00:00 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WARKAŁY - ETAP III rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.1 MiB)
 • SIWZ cz. I Instrukcje dla Wykonawców (PDF, 20.7 MiB)
 • 1. Projekt Budowlany (PDF, 6.7 MiB)
 • 2. Projekt Kanalizacji (PDF, 17.2 MiB)
 • 3. Dokumentacja Geotechniczna (PDF, 10.5 MiB)
 • 4. Przedmiar robót (PDF, 3.8 MiB)
 • 5. Pozwolenie na budowę 1 (PDF, 1.7 MiB)
 • 5. Pozwolenie na budowę 2 (PDF, 1.7 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. nr. 2 - Formularz oferty (DOC, 81 KiB)
 • zał. Nr. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 32.5 KiB)
 • zał. Nr. 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 44 KiB)
 • zał. Nr. 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 72.5 KiB)
 • zał. Nr. 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (DOC, 45 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 334.3 KiB)
9 2015-11-20 2015-11-30 11:00:00 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 13.2 MiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 3 - FORMULARZ OFERTY (DOC, 67 KiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 4 - OFERTA - FORMULARZ CENOWY (DOC, 60 KiB)
 • 5. SIWZ - Zalacznik Nr 5 - Oświadczenie o spelnianiu warunkow udzialu (DOC, 31 KiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 43.5 KiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 7 - Wzor informacji dot grupy kapitalowej (DOC, 44 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 639.3 KiB)
10 2015-10-20 2015-11-04 10:00:00 REMONT DROGI ZE ZJAZDAMI NA POSESJE – OŚ. KRÓLÓW W JONKOWIE rozstrzygnięty
 • SIWZ cz. I - Instrukcje dla Wykonawców (PDF, 10.6 MiB)
 • Opis techniczny z rysunkami (PDF, 2.3 MiB)
 • SIWZ cz. II - Przedmiar (PDF, 160.6 KiB)
 • SIWZ cz. II - Akceptacja zgłoszenia robót (PDF, 296.4 KiB)
 • SIWZ cz. III - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (DOC, 722 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 84.5 KiB)
 • Załacznik Nr. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warnuków udziału w postępowaniu (DOC, 32 KiB)
 • Załacznik Nr. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warnuków udziału w postępowaniu (DOC, 32 KiB)
 • Załacznik Nr. 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 43.5 KiB)
 • Załacznik Nr. 5 - Wzor informacji dot grupy kapitalowej (DOC, 72.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIE (NR 1) treści SIWZ (PDF, 685.4 KiB)
 • WYJAŚNIENIE (NR 2) treści SIWZ (PDF, 683.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 202.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu