ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-05-31 2019-06-13 11:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i szkolenia w toku
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 18.6 MiB)
 • SIWZ Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 76.4 KiB)
 • SIWZ Zalacznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zaówienia (PDF, 919.5 KiB)
 • SIWZ Zalacznik nr 3 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 21.5 KiB)
 • SIWZ Zalacznik nr 4 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21.8 KiB)
 • SIWZ Zalacznik nr 5 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36.5 KiB)
 • SIWZ Zalacznik nr 6 - Wykaz usług (DOCX, 45.3 KiB)
 • SIWZ Zalacznik nr 7 - Wykaz osob (DOCX, 79.9 KiB)
 • SIWZ Zalacznik nr 8 - Wzór umowy (PDF, 1.2 MiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ (PDF, 999.1 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ (PDF, 791.5 KiB)
 • Zawiadomienie o przedłużeniu składania ofert (PDF, 328.6 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ (PDF, 333.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w dniu 13.06.2019 (PDF, 316.1 KiB)
2 2019-04-09 2019-04-24 11:00:00 ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU AUTOBUSOWEGO rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.6 MiB)
 • 1. SIWZ CZESC I - INSTRUKCJE DLA WYKONAWCOW (PDF, 17.1 MiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 1 - Identyfikator postepowania i klucz publiczny (DOCX, 702.3 KiB)
 • Klucz publiczny (ASC, 700 B)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) (DOC, 206 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dot przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (DOCX, 703.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego (DOCX, 705 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz dostaw (DOCX, 705.1 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie o braku zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne (DOCX, 703.7 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 7 - Oswiadczenie dot zalegania z uiszczaniem podatkow oplat i skladek na ubezpieczenia spoleczne (DOCX, 703.5 KiB)
 • SIWZ CZESC II - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (PDF, 4.2 MiB)
 • SIWZ CZESC III - WZOR UMOWY (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ CZESC IV - WZOR FORMULARZA OFERTOWEGO (DOCX, 741.3 KiB)
 • Wyjasnienie Nr 1 tresci SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjasnienie Nr 2 tresci SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ (PDF, 506.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w dniu 24.04.2019 (PDF, 356.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty - BIP (PDF, 835.6 KiB)
3 2019-03-20 2019-04-25 11:00:00 UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 9 915 525,37 PLN rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 81.3 KiB)
 • 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 8.7 MiB)
 • SIWZ - Zalacznik Nr 1 - Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny (DOCX, 31.3 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8c79e5e4-67d8-4f86-ab79-e17bcdc3c0d5 (ASC, 700 B)
 • 2. SIWZ - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty (DOC, 91 KiB)
 • 3. SIWZ - Zalacznik Nr 3 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) (DOC, 211.5 KiB)
 • 4. SIWZ - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 36.5 KiB)
 • 5. SIWZ - Zalacznik Nr 5 - Oswiadczenie o braku zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne - wzor (DOCX, 30.9 KiB)
 • 6. SIWZ - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dot zalegania z uiszczaniem podatkow oplat i skladek na ubezpieczenia spoleczne (DOCX, 30.9 KiB)
 • 7. SIWZ - Zalacznik Nr 7 - Dokumenty potwierdzajace sytuacje prawna Gminy (PDF, 1.2 MiB)
 • 8. SIWZ Zalacznik Nr 8 - dokumenty opisujace sytuacje finasowa Gminy (PDF, 47.3 MiB)
 • Wyjasnienie nr 1 treści SIWZ (PDF, 501.3 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ (PDF, 937.8 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ (PDF, 777.5 KiB)
 • Zmiana nr 1 treści SIWZ (PDF, 539.4 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 4 treści SIWZ (PDF, 413.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ (PDF, 446.8 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 6 treści SIWZ (PDF, 321.1 KiB)
 • Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 472.2 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 7 treści SIWZ (PDF, 321.9 KiB)
 • Wyjaśnienie nr 8 treści SIWZ (PDF, 326 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert 25-04-2019 (PDF, 353.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 730.3 KiB)
4 2019-01-22 2019-02-07 11:00:00 Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego unieważniony
 • Ogłoszenie o zamóweniu (PDF, 690 KiB)
 • SIWZ CZESC I - INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW (PDF, 16.8 MiB)
 • SIWZ CZESC II - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (PDF, 4.3 MiB)
 • SIWZ CZESC III - WZOR UMOWY (DOCX, 719.1 KiB)
 • SIWZ CZESC IV - WZOR FORMULARZA OFERTOWEGO (DOCX, 736.8 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 1 - Identyfikator postępowania (DOCX, 698.9 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_87f84b3f-6974-49f4-b559-9165cc85c3de (ASC, 700 B)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) (DOC, 212.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dot przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOCX, 703.9 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego – wzor (DOCX, 705.4 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz dostaw (DOCX, 705.5 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie o braku zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne - wzor (DOCX, 703.9 KiB)
 • SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 7 - Oswiadczenie dot zalegania z uiszczaniem podatkow oplat i skladek na ubezpieczenia spoleczne (DOCX, 702.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ z dn 24_01_2019 (PDF, 434.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 Modyfikacji SIWZ z dnia 24.01.2019 r. - STRONA Nr 24 CZĘŚCI I SIWZ (PDF, 763.3 KiB)
 • SIWZ CZESC I - INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW - uzupełniona o zapisaną stronę nr 24 (PDF, 17.3 MiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ (PDF, 960.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w dniu 7.02.2019 (PDF, 302.5 KiB)
 • Informcja o uniewaznieniu postepowania (PDF, 496.2 KiB)
5 2018-12-05 2018-12-20 10:00:00 BUDOWA SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM WE WRZESINIE rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 3 MiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Instrukcje_dla_Wykonawcow (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_WZOR_UMOWY (DOC, 205.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_1a_-_Dokument_udzielenia_gwarancji (DOC, 33 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Formularz_Oferty (DOC, 105.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2a_-_Kosztorys_Ofertowy (XLS, 74 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania (DOCX, 20.8 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_dotyczace__spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu (DOCX, 20.6 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_dotyczace__spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu (DOC, 58 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_6_-_Oswiadczenie_dot._przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej (DOC, 43 KiB)
 • _SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_7_-_Informacja_o_zamiarze_powierzenia_czesci_zamowienia_podwykonawcom (DOC, 38 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_8_-_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_-_wzor (DOC, 36 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II_2.1._1_29_Projekt_architektoniczno-budowlany_-_Zaplecze_sanitarne_we_Wrzesinie (PDF, 25.5 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_2.1._1_29_Projekt_architektoniczno-budowlany_-_Zaplecze_sanitarne_we_Wrzesinie (PDF, 953.7 KiB)
 • _SIWZ_CZESC_II_2.1._3_29_Pozwolenie_na_budow_-_Decyzja_Nr_Jon_62_2017_z_03.08.2017_r (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ_CZESC_III_2._Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_Wrzesina. (PDF, 1.7 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w dniu 20.12.2018 r. (PDF, 287.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 389 KiB)
6 2018-11-30 2018-12-17 10:00:00 Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Instrukcje_dla_Wykonawcow (PDF, 6.6 MiB)
 • 4._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Formularz_Oferty (DOC, 101 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2a_-_Kosztorys_Ofertowy (XLS, 92 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania (DOCX, 21 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_dotyczace__spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu (DOCX, 21.2 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_5_-_Wykaz_robot_budowlanych (DOC, 57.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_6_-_Oswiadczenie_dot._przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej (DOC, 42.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_7_-_Informacja_o_zamiarze_powierzenia_czesci_zamowienia_podwykonawcom (DOC, 40 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_8_-_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_-_wzor (DOC, 36 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._1_29_Projekt_architektoniczno-budowlany_-_Budynek_zaplecza_sanitarnego_Jonkowo (PDF, 35.9 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._2_29_Projekt_budowlano-wykonawczy_-_elektryczny (PDF, 7.6 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._3_29_Zgloszenie_robot_budowlanych_-_budowa_przylacza_kanalizacyjnego_Jonkowo (PDF, 5.9 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._4_29_Przedmiar_robot_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 1021.2 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._5_29_Pozwolenie_na_budowe_-_Decyzja_Nr_Jon_79_2017_z_20.09.2017_r (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._6_29_Zaswiadczenie_dot._zgloszenia_robot_budowa_przylacza_kan_sanit_Jonkowo (PDF, 301.3 KiB)
 • SIWZ_CZESC_III_Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dnia 17-12-2018 (PDF, 346.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 429 KiB)
7 2018-11-07 2018-11-23 10:00:00 MODERNIZACJA ZESPOŁU BOISK REKREACYJNYCH W JONKOWIE ORAZ BUDOWA SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM WE WRZESINIE – Z DOPUSZCZENIEM OFERT CZĘŚCIOWYCH rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 3.7 MiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Instrukcje_dla_Wykonawcow (PDF, 24.6 MiB)
 • _SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Formularz_Oferty (DOC, 120 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Kosztorys_Ofertowy_-_CZESC_1_ZAMOWIENIA (XLS, 89 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Kosztorys_Ofertowy_-_CZESC_2_ZAMOWIENIA (XLS, 84.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania (DOCX, 20.6 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_dotyczace__spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu (DOCX, 21.2 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_5_-_Wykaz_robot_budowlanych (DOC, 67 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_6_-_Oswiadczenie_dot._przynalezno_C4_B9_E2_80_BAci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej (DOC, 42.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_7_-_Informacja_o_zamiarze_powierzenia_czesci_przedmiotu_zamowienia_podwykonawcy (DOC, 42.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_8_-_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_-_wzor (DOC, 37.5 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._1_29_Projekt_architektoniczno-budowlany_-_Budynek_zaplecza_sanitarnego__28Jonkowo_29 (PDF, 35.9 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._2_29_Projekt_budowlano-wykonawczy_-_elektryczny_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 7.6 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._3_29_Zgloszenie_robot_budowlanych_-_budowa_przylacza_kanalizacyjnego__28Jonkowo_29 (PDF, 5.9 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._4_29_Przedmiar_robot_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 1021.2 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._5_29_Pozwolenie_na_budowe_-_Decyzja_Nr_Jon_79_2017_znak_BI-II.6740.11.86.2017.RB2_z_20.09.2017_r. (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_1.1._6_29_Zaswiadczenie_dot._zgloszenia_robot___C3_A2_E2_82_AC_E2_80_9C_budowa_przy_C4_B9_E2_80_9A_C3_84_E2_80_A6cza_kanalizacji_sanitarnej__28Jonkowo_29 (PDF, 301.3 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II_2.1._1_29_Projekt_architektoniczno-budowlany_-_Zaplecze_sanitarne_we_Wrzesinie (PDF, 25.5 MiB)
 • SIWZ_CZESC_II_2.1._2_29_Przedmiar_robot_-_Budowa_budynku_zaplecza_sanitarnego_miejsc_parkingowych_oraz_pilko-chwytow (PDF, 953.7 KiB)
 • SIWZ_CZESC_II_2.1._3_29_Pozwolenie_na_budow_C3_84_E2_84_A2_-_Decyzja_Nr_Jon_62_2017_znak_BI-II.6740.11.90.2017.RB2_z_03.08.2017_r. (PDF, 1 MiB)
 • SIWZ_CZESC_III_1._Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ_CZESC_III_2._Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_Zaplecze_sanitarne_we_Wrzesinie (PDF, 1.7 MiB)
 • I N F O R M A C J A o unieważnieniu postępowania (PDF, 584.8 KiB)
8 2018-10-22 2018-10-31 12:00:00 DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMINY JONKOWO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH rozstrzygnięty
 • 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 1.1 MiB)
 • 1. SIWZ CZESC I - INSTRUKCJE DLA WYKONAWCOW (PDF, 4.5 MiB)
 • 1.1. SIWZ CZESC I - Zalaczniki do oferty - formularze (DOC, 72 KiB)
 • 2. SIWZ CZESC II - WYKAZ PUNKTOW POBORU ENERGII (PDF, 2 MiB)
 • 2. SIWZ CZESC II - WYKAZ PUNKTOW POBORU ENERGII (XLS, 101.5 KiB)
 • 3. SIWZ CZESC III - WZOR UMOWY (PDF, 1.6 MiB)
 • 4. SIWZ CZESC IV - WZOR FORMULARZA OFERTOWEGO (PDF, 783.5 KiB)
 • 4. SIWZ CZESC IV - WZOR FORMULARZA OFERTOWEGO (DOC, 87.5 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ (PDF, 356.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 31.10.2018 r. (PDF, 510.8 KiB)
 • Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert (PDF, 245.2 KiB)
 • INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 748.2 KiB)
9 2018-10-15 2018-11-07 10:00:00 MODERNIZACJA DRÓG OSIEDLOWYCH - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI JONKOWO ORAZ GIEDAJTY rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 3.1 MiB)
 • 1._SIWZ_CZESC_I_-_Instrukcje_dla_Wykonawcow_z_Zalacznikami (PDF, 8.8 MiB)
 • 2._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Formularz_Oferty (DOC, 107 KiB)
 • 3._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania (DOCX, 21.4 KiB)
 • 4._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_dotyczace__spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu (DOCX, 21.6 KiB)
 • 5._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_5_-_Oswiadczenie_dot._przynaleznosci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej (DOC, 41 KiB)
 • 6._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_6_-_Informacja_o_zamiarze_powierzenia_czesci_przedmiotu_zamowienia_podwykonawcy (DOC, 39.5 KiB)
 • 7._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_7_-_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_-_wzor (DOC, 37 KiB)
 • 8._Opis_techniczny_-_przebudowa_drog_w_Jonkowie (PDF, 1.2 MiB)
 • 9._Przedmiar__C3_A2_E2_82_AC_E2_80_9C_przebudowa_drog_w_Jonkowie. (PDF, 197.3 KiB)
 • 10._Zaswiadczenie_znak_BI_II.6743.11.68.2018.DT16___C3_A2_E2_82_AC_E2_80_9C_przebudowa_drog_w_Jonkowie. (PDF, 329.1 KiB)
 • 11._Opis_techniczny_-_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 640.6 KiB)
 • 12._Przedmiar_-_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 207.5 KiB)
 • 13._Zaswiadczenie_znak_BI_II.6743.11.70.2018.DT16___C3_A2_E2_82_AC_E2_80_9C_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 318.9 KiB)
 • 14._Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_przebudowa_drog_w_Jonkowie (PDF, 1.9 MiB)
 • 15._Szczegolowe_Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_przebudowa_drogi_w_Giedajtach (PDF, 1.5 MiB)
 • Wyjasnienie nr 1 SIWZ oraz Zmiana nr 1 (PDF, 855.6 KiB)
 • ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (PDF, 387.9 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ (PDF, 591.9 KiB)
 • Wyjasnienie Nr 2 Zalacznik 1. Opis techniczny - przebudowa drog w Jonkowie – z dnia 29.10.2018 r. (PDF, 402.9 KiB)
 • Wyjasnienie Nr 2 Zalacznik 2. Przedmiar – przebudowa drog w Jonkowie - z dnia 29.10.2018 r. (PDF, 232.3 KiB)
 • Wyjasnienie Nr 2 Zalacznik 3. Opis techniczny - przebudowa drogi w Giedajtach – z dnia 29.10.2018 r. (PDF, 543.2 KiB)
 • Wyjasnienie Nr 2 Zalacznik 4. Przedmiar - przebudowa drogi w Giedajtach - z dnia 29.10.2018 r. (PDF, 179.2 KiB)
 • Wyjasnienie Nr 2 Zalacznik 5. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - przebudowa drog w Jonkowie (zm.) (PDF, 1.9 MiB)
 • Wyjasnienie Nr 2 Zalacznik 6. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - przebudowa drogi w Giedajtach (zm.) (PDF, 1.6 MiB)
 • Zmiana Nr 2 treści SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Zmiana Ogłoszenia o zamowieniu (2) (PDF, 841.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w dniu 07.11.2018 r. (PDF, 406.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 1.1 MiB)
10 2018-10-12 2018-10-29 10:00:00 MODERNIZACJA ZESPOŁU BOISK REKREACYJNYCH W JONKOWIE ORAZ BUDOWA SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM WE WRZESINIE – Z DOPUSZCZENIEM OFERT CZĘŚCIOWYCH unieważniony
 • 1._SIWZ_CZESC_I_-_INSTRUKCJE_DLA_WYKONAWCOW (PDF, 8.6 MiB)
 • 2._SIWZ_CZESC_I_-_WZORY_UMOW_-_ZAL._1a_-_CZESC_1_ZAMOWIENIA__ZAL._1B_-_CZESC_2_ZAMOWIENIA (PDF, 1.4 MiB)
 • 3._SIWZ_CZESC_I_-_ZALACZNIKI_od_Nr_1c_do_Nr_8_-_FORMULARZE (PDF, 5.6 MiB)
 • 4._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_1c_-_Dokument_udzielenia_gwarancji (DOC, 33 KiB)
 • 5._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_2_-_Formularz_Oferty_z_Kosztorysami_Ofertowymi (DOC, 120 KiB)
 • 6. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Kosztorys Ofertowy - CZĘŚĆ 1 ZAMOWIENIA (XLS, 89 KiB)
 • 7. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Kosztorys Ofertowy - CZĘŚĆ 2 ZAMOWIENIA (XLS, 84.5 KiB)
 • 8._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_3_-_Oswiadczenie_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania (DOCX, 20.6 KiB)
 • 9._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_4_-_Oswiadczenie_dotyczace__spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu (DOCX, 21.1 KiB)
 • 10._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_5_-_Wykaz_robot_budowlanych (DOC, 67 KiB)
 • 11._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_6_-_Oswiadczenie_dot._przynalezno_C4_B9_E2_80_BAci_do_tej_samej_grupy_kapitalowej (DOC, 42.5 KiB)
 • 12._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_7_-_Informacja_o_zamiarze_powierzenia_czesci_przedmiotu_zamowienia_podwykonawcy (DOC, 42.5 KiB)
 • 13._SIWZ_CZESC_I_-_Zalacznik_Nr_8_-_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_-_wzor (DOC, 36.5 KiB)
 • 14._SIWZ_CZESC_II_1.1._1_29_Projekt_architektoniczno-budowlany_-_Budynek_zaplecza_sanitarnego__28Jonkowo_29 (PDF, 35.9 MiB)
 • 15._SIWZ_CZESC_II_1.1._2_29_Projekt_budowlano-wykonawczy_-_elektryczny_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 7.6 MiB)
 • 16._SIWZ_CZESC_II_1.1._3_29_Zgloszenie_robot_budowlanych_-_budowa_przylacza_kanalizacyjnego__28Jonkowo_29 (PDF, 5.9 MiB)
 • 17._SIWZ_CZESC_II_1.1._4_29_Przedmiar_robot_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 1021.2 KiB)
 • 18._SIWZ_CZESC_II_1.1._5_29_Pozwolenie_na_budow_C3_84_E2_84_A2_-_Decyzja_Nr_Jon_79_2017_znak_BI-II.6740.11.86.2017.RB2_z_20.09.2017_r. (PDF, 1.1 MiB)
 • 19._SIWZ_CZESC_II_1.1._6_29_Zaswiadczenie_dot._zgloszenia_robot___C3_A2_E2_82_AC_E2_80_9C_budowa_przy_kanalizacji_sanitarnej__28Jonkowo_29 (PDF, 301.3 KiB)
 • 20._SIWZ_CZESC_II_2.1._1_29_Projekt_architektoniczno-budowlany_-_Zaplecze_sanitarne_we_Wrzesinie (PDF, 25.5 MiB)
 • 21._SIWZ_CZESC_II_2.1._2_29_Przedmiar_robot_-_Budowa_budynku_zaplecza_sanitarnego_miejsc_parkingowych_oraz_pilko-chwytow (PDF, 953.7 KiB)
 • 22._SIWZ_CZESC_II_2.1._3_29_Pozwolenie_na_budow_C3_84_E2_84_A2_-_Decyzja_Nr_Jon_62_2017_znak_BI-II.6740.11.90.2017.RB2_z_03.08.2017_r. (PDF, 1 MiB)
 • 23._SIWZ_CZESC_III_1._Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_Modernizacja_zespolu_boisk_rekreacyjnych_w_Jonkowie (PDF, 1.2 MiB)
 • 24._SIWZ_CZESC_III_2._Specyfikacje_Techniczne_Wykonania_i_Odbioru_Robot_Budowlanych_-_Zaplecze_sanitarne_we_Wrzesinie (PDF, 1.7 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 2.1 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 555.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu