ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – gminnych autobusowych przewozów pasażerskich
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 25.4 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.1 MiB)
 • Zalacznik Nr 1 - Identyfikator postępowania (DOCX, 31.6 KiB)
 • Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy (DOCX, 119.9 KiB)
 • Zalacznik Nr 3 - Schematy linii komunikacyjnych (DOCX, 1004.2 KiB)
 • Zalacznik Nr 4 - Przykładowe rozkłady jazdy (XLSX, 98.7 KiB)
 • Zalacznik Nr 5 - Wykaz przystankow zlokalizowanych na terenie Gminy Jonkowo Uchwała Rady Gminy Jonkowo (PDF, 395.9 KiB)
 • Zalacznik Nr 6 - Przebieg trasy i dlugosci lini komunikacyjnych (DOCX, 13 KiB)
 • Zalacznik Nr 7 - Oplaty za uslugi przewozowe - Uchwala Nr XIV)104)2019 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 pazdziernika 2019 r. (PDF, 288.6 KiB)
 • Zalacznik Nr 8 - Oplaty za uslugi przewozowe - Uchwala Nr XXV)192)2020 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 wrzesnia 2020 r. (PDF, 268.4 KiB)
 • Zalacznik Nr 9 - Uprawnienia do ulg oraz ich wysokosc - Uchwala Nr XIV)105)2019 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 pazdziernika 2019 r. (PDF, 301 KiB)
 • Zalacznik Nr 10 - Formularz Oferty (DOC, 93.5 KiB)
 • Zalacznik Nr 11 - Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ) (DOC, 184.5 KiB)
 • Zalacznik nr 12 - Wykaz wykonanych uslug (DOCX, 23.7 KiB)
 • Zalacznik Nr 13 - Oswiadczenie dot. przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 37.5 KiB)
 • Zalacznik Nr 14 - Oswiadczenie o braku zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne (DOCX, 31.2 KiB)
 • Zalacznik Nr 15 - Oswiadczenie dot zalegania z uiszczaniem podatkow oplat i skladek na ubezpieczenia spoleczne (DOCX, 33.1 KiB)
 • Wyjaśnienie Nr 1 - BIP (PDF, 440.4 KiB)