ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-08 2018-06-28 10:00:00 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU pn. „POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO” – z dopuszczeniem ofert częściowych ogłoszony
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 7 MiB)
 • 1. SIWZ CZESC I - INSTRUKCJE DLA WYKONAWCOW (PDF, 44.3 MiB)
 • 2.0. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2 - Formularz Oferty z formularzami Kosztorysow Ofertowych (DOC, 131 KiB)
 • 2.1. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2.1 KOSZTORYS OFERTOWY - CZESC 1 zamowienia Zadanie 1 i 2 (XLS, 83.5 KiB)
 • 2.2. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2.2 KOSZTORYS OFERTOWY - CZESC 2 zamowienia Wrzesina-Porbady-Godki (XLS, 77.5 KiB)
 • 2.3. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 2.3 KOSZTORYS OFERTOWY - CZESC 3 zamowienia Jonkowo-Giedajty (XLS, 49 KiB)
 • 3. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowania (DOCX, 21.1 KiB)
 • 4. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie dotyczace spelniania warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX, 21.7 KiB)
 • 5. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 5 - Wykaz robot budowlanych (DOC, 72 KiB)
 • 6. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie dot. przynalezności do tej samej grupy kapitalowej (DOC, 42.5 KiB)
 • 7. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 7 - Informacja o zamiarze powierzenia czesci przedmiotu zamowienia podwykonawcy (DOC, 48 KiB)
 • 8. SIWZ CZESC I - Zalacznik Nr 8 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego - wzor (DOC, 36.5 KiB)
 • 9. SIWZ CZESC II 1.1. 1) PROJEKT BUDOWLANY – TOM I Projekt zagospodarowania terenu - Dokumenty formalno-prawne (PDF, 16 MiB)
 • 10. SIWZ CZESC II 1.1. 2) PROJEKT WYKONAWCZY – TOM II BRANZA DROGOWA (PDF, 11.1 MiB)
 • 11. SIWZ CZESC II 1.1. 3) PROJEKT WYKONAWCZY – TOM III BRANZA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA (PDF, 2.5 MiB)
 • 12. SIWZ CZESC II 1.1. 4) PROJKET WYKONAWCZY - TOM IV BRANZA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIE (PDF, 3.1 MiB)
 • 13. SIWZ CZESC II 1.1. 5) PROJEKT WYKONAWCZY – TOM V BRANZA ELEKTRYCZNA TELETECHNICZNA - KOLIZJE (PDF, 6.5 MiB)
 • 14. SIWZ CZESC II 1.1. 6) INWENTARYZACJA ZIELENI PODLEGAJACEJ WYCINCE (PDF, 77.2 KiB)
 • 15. SIWZ CZESC II 1.1. 7) PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO (PDF, 3.1 MiB)
 • 16. SIWZ CZESC II 1.1. 8) PRZEDMIAR ROBOT Czesc 1 - Zadanie 1 (PDF, 158.9 KiB)
 • 17. SIWZ CZESC II 1.1. 9) PRZEDMIAR ROBOT Czesc 1 - Zadanie 2 (PDF, 100 KiB)
 • 18. SIWZ CZESC II 1.1. 10) OPINIA GEOTECHNICZNA ... (PDF, 14.2 MiB)
 • 19. SIWZ CZESC II 1.1. 11) Decyzja Nr Jon.53.2017 znak BI-II.6740.11.27.2017.DT16 (PDF, 6 MiB)
 • 20. SIWZ CZESC II 2.1. 1) PROJEKT BUDOWLANY (PDF, 35.4 MiB)
 • 21. SIWZ CZESC II 2.1. 2) PROJEKT WYKONAWCZY TOM I BRANZA DROGOWA (PDF, 18.6 MiB)
 • 22. SIWZ CZESC II 2.1. 3) PROJEKT WYKONAWCZY TOM II KLADKA PIESZO-ROWEROWA (PDF, 12 MiB)
 • 23. SIWZ CZESC II 2.1. 4) PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI WE WRZESINIE (PDF, 2.6 MiB)
 • 24. SIWZ CZESC II 2.1. 5) PRZEDMIAR (Wrzesina-Porbady-Godki) (PDF, 411.3 KiB)
 • 25. SIWZ CZESC II 2.1. 6) PRZEDMIAR ROBOT Wrzesina Sieci i Przylacza Wodociagowe (PDF, 80.1 KiB)
 • 26. SIWZ CZESC II 2.1. 7) OPINIA GEOTECHNICZNA Wrzesina - Porbady - Godki (PDF, 4.8 MiB)
 • 27. SIWZ CZESC II 2.1. 8) PROJEKT STALEJ ORGANIZACJ RUCHU Wrzesina - Porbady - Godki (PDF, 5.5 MiB)
 • 28. SIWZ CZESC II 2.1. 9) Decyzja ZRID Nr Jon.38.2017 znak BI-II.6740.11.23.2017.AO5 (PDF, 12.1 MiB)
 • 29. SIWZ CZESC II 2.1. 10) Decyzja Nr Jon.86.2015 znak BI-II.6740.11.126.2015.AS8 (PDF, 904.6 KiB)
 • 30. SIWZ CZESC II 3.1. 1) PROJEKT TECHNICZNY branza DROGOWA Jonkowo-Giedajty (PDF, 16 MiB)
 • 31. SIWZ CZESC II 3.1. 2) PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA DROGOWA Jonkowo-Giedajty (PDF, 24.7 MiB)
 • 32. SIWZ CZESC II 3.1. 3) OPINIA GEOTECHNICZNA (Jonkowo – Giedajty) (PDF, 3.7 MiB)
 • 33. SIWZ CZESC II 3.1. 4) PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU (PDF, 16.3 MiB)
 • 34. SIWZ CZESC II 3.1. 5) PRZEDMIAR (Giedajty-Jonkowo) (PDF, 340.4 KiB)
 • 35. SIWZ CZESC II 3.1. 6) ZASWIADCZENIE znak BI-II.6743.11.21.2017.EJ6 z dnia 28 marca 2017 r. (PDF, 753.1 KiB)
 • 36. SIWZ CZESC III 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (PDF, 2.6 MiB)
 • 37. SIWZ CZESC III 2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branza Drogowa (Czesc 2 i 3) (PDF, 4.2 MiB)
 • 38. SIWZ CZESC III 3. SPECYFIKACJA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branza sanitarna (Czesc 2) (PDF, 436.8 KiB)
 • ZMIANA nr 1 treści SIWZ (PDF, 880.5 KiB)
 • ZMIANA OGLOSZENIA O ZAMOWIENIU (PDF, 742.9 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu