ˆ

Aktualności

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-25 11:35:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 24 kwietnia 2018r.
GK.6733.3.2018
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie Węgajty oraz Godki w gminie Jonkowo na trasie działek:
obręb Godki – działki numer 32/1, 32/2, 36, 37/2, 99/1, 100/1, 108/1, 108/3, 111, 113/6, 113/8, 113/10
obręb Węgajty – działki numer 52/4, 70, 71/3, 72/2, 73/1, 73/2, 74/1, 110/1
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-25 11:35:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-25 11:35:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-25 11:35:34
Artykuł był wyświetlony: 49 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania z wykonania budżetu w 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-25 07:49:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdania z wykonania budżetu w 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Górska Data wytworzenia informacji: 2018-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Górska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-25 07:49:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-25 07:53:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-25 07:53:46
Artykuł był wyświetlony: 56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dot. Naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor d.s. dróg

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 13:10:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 24.04.2018 rok
 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego  naboru na  wolne stanowisko referenta ds. infrastruktury drogowej ogłoszonego w dniu 22.03.2018r., nabór nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów spełniających wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Tyszer Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 13:10:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 13:10:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 13:10:04
Artykuł był wyświetlony: 94 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konserwator sieci wod-kan

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-17 16:24:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie informuje, iż poszukuje osoby na stanowisko:
 
Konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych
 
Wymiar etatu – pełny
 
Wymagania:
 • prawo jazdy kat. B
 • prawo jazdy kat T lub C+E
 • praktyczna znajomość zagadnień monterskich i ślusarskich,
 • dyspozycyjność,
 • pracowitość,
 • samodzielność,
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
Mile widziane:
 • uprawnienia elektryczne
 • uprawnienia spawacza
 • uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki
 • doświadczenie w pracy w charakterze montera/konserwatora sieci wodno – kanalizacyjnej lub obsługi oczyszczalni ścieków,
 
 Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. kopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie ZGK – ul. Lipowa 11, 11 – 042 Jonkowo, w godzinach pracy zakładu, w terminie do dnia 30.04.2018 r.
 
Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Dokumenty należy opatrzeć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Karol Kunicki Data wytworzenia informacji: 2018-04-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Karol Kunicki Data wprowadzenia do BIP 2018-04-17 16:24:46
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-17 16:24:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-17 16:24:48
Artykuł był wyświetlony: 392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-16 10:03:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie  Nr  30/2018
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 11 kwietnia 2018r.
 
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo na lata 2018 – 2020.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) zarządzam co następuje;
§ 1
Przyjąć plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo na lata 2018 – 2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska.
§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 10:03:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 10:04:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 10:04:29
Artykuł był wyświetlony: 390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-11 13:38:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia wyniki badań wody na terenie Gminy Jonkowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Hajduk Data wytworzenia informacji: 2018-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Hajduk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-11 13:38:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-11 13:41:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-11 13:41:53
Artykuł był wyświetlony: 534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-09 08:41:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 05.04.2018r
 
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 09.04.2018r. do 30.04.2018r. podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący: całą działkę o numerze ewid. 139/6 o powierzchni 952m² obrębu Szałstry, część działki o numerze ewid. 139/2 o  powierzchni 470m² obrębu Szałstry, część działki o numerze ewid. 141/56 o powierzchni 30m² obrębu Jonkowo oraz część działki o numerze ewid. 240/1 o  powierzchni 400m² obrębu Łomy.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2018-04-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2018-04-09 08:41:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-09 08:41:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-09 08:41:23
Artykuł był wyświetlony: 636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie 26/2018 w sprawie ustalenia procedury zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jonkowo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 12:41:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie  Nr  26/2018
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 29 marca 2018r.
 
 
 
w sprawie ustalenia procedury zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jonkowo
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.) zarządzam co następuje;
 
§ 1
 
Ustalam procedurę zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jonkowo określoną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska.
 
§ 3
 
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
            
 
 
                      Wójt Gminy Jonkowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 12:41:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 12:41:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-04 11:44:46
Artykuł był wyświetlony: 1052 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 08:29:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 22.03.2018r
 
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 29.03.2018 r. do 10.05.2018 r. podany został do publicznej wiadomości wykaz z nieruchomością do sprzedaży w trybie przetargowym: działka o numerze ewidencyjnym 38/25 o pow. 1493 mobręb Giedajty, Gmina Jonkowo. Ponadto informuje, że na stronie internetowej bip.jonkowo.pl  na bieżąco ogłaszane są przetargi przeprowadzane w Urzędzie Gminy Jonkowo.
                                                                                       
 
Wójt Gminy Jonkowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 08:29:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 08:29:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 08:29:25
Artykuł był wyświetlony: 1075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 158/3 o pow. 2880 m 2 w obrębie Giedajty.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 08:28:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 22.03.2018r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
            Na podstawie art.38 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm. / i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490/, Wójt Gminy Jonkowo zawiadamia, że dnia 11.05.2018r. o godz. 900 w budynku Urzędu Gminy Jonkowo odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 158/3 o pow. 2880 m 2, położonej w obrębie Giedajty, gmina Jonkowo. Dla przedmiotowej działki brak jest planu, w aktualnym studium uwarunkowań obszar zabudowy mieszkalno-usługowej, KW Nr OL1O/00034794/2 ( działy III i IV wolne od obciążeń).
            Cena wywoławcza działki 158/3 wynosi 53.700,00 zł,
            Wysokość wadium za działkę 158/3 wynosi 5.370,00zł.
            Wadium należy wpłacić przelewem na konto WBS w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu to jest do dnia 07.05.2018r.
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
            Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
            W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.
            Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
 
Bliższe informacje: Urząd Gminy Jonkowo, pok. nr 6 tel. 89 6706927

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 08:28:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 08:28:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 08:28:13
Artykuł był wyświetlony: 1357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu