ˆ

Aktualności

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-10 14:09:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 10 grudnia 2018r.
GK.6733.21.2018
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowo - pomiarowymi po trasie działki nr 192, 196/5, 3171/1 w obrębie Gutkowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-12-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-10 14:09:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-10 14:09:24
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-10 14:09:24
Artykuł był wyświetlony: 13 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-06 08:17:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 04.12.2018r
 
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 06.12.2018 r. do 17.01.2019 r. podany został do publicznej wiadomości wykaz z  nieruchomością do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: działka o numerze ewidencyjnym 31/45 o pow. 182 mobręb Jonkowo. Ponadto informuje, że na stronie internetowej bip.jonkowo.pl  na bieżąco ogłaszane są przetargi przeprowadzane w Urzędzie Gminy Jonkowo.
                                                                                       
 
Wójt Gminy Jonkowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-12-06 08:17:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-06 08:18:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-06 08:18:04
Artykuł był wyświetlony: 153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-06 08:18:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 06.12.2018r
 
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 06.12.2018r. do 27.12.2018r. podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący całą działki o nr ewid. 50/17 o powierzchni 761m² obrębu Gamerki Wielkie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2018-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2018-12-06 08:18:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-06 08:18:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-06 08:18:04
Artykuł był wyświetlony: 152 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dostawa oleju napędowego i benzyny w 2019 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-05 12:41:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: GK.271a.3.2018
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
 
WÓJT GMINY JONKOWO
działając na rzecz
GMINY JONKOWO 
11-042 Jonkowo,  ul. Klonowa 2,
pow. olsztyński,  woj.  warmińsko-mazurskie
tel. (089) 670 69 11  
 
ZAPRASZA DO  ZŁOŻENIA OFERT
w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Dostawa oleju napędowego i benzyny w 2019 r.”
 
 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 09134220 - 5  Paliwo do silników diesla (EN 590)
                                                         09132100 - 4 Benzyna bezołowiowa
 
 
 
 
 
Jonkowo, dnia  05.12.2018 r.
..........................................................
 
 
I.       Informacja o Zamawiającym:
  1.  Zamawiającym  jest:
GMINA  JONKOWO
11-042 Jonkowo,  ul. Klonowa 2, 
pow. olsztyński,  woj. warmińsko-mazurskie
REGON: 510743166     NIP: 739-385-11-11    
tel. 89 670-69-11  
strona internetowa: www.jonkowo.pl
  1. Organem wykonawczym Gminy Jonkowo prowadzącym postępowanie na rzecz Zamawiającego jest Wójt Gminy Jonkowo w osobie Wojciecha Giecko. Siedziba: Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo. Czas pracy Urzędu: poniedziałek - od godz. 7.00 do 16.00, wtorek, środa, czwartek - od 7.00 do godz. 15.00; piątek - od godz. 7.00 do godz. 14.00.
  2. Adres do korespondencji:
Wójt Gminy Jonkowo
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
 
Oznaczenie postępowania: GK.271a.3.2018.
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem lub/i nazwą nadaną zamówieniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-12-05 12:41:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-05 12:43:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-05 12:43:53
Artykuł był wyświetlony: 430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-03 15:26:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 3 grudnia 2018r.
GK.6733.25.2018
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na trasie działki nr 41/1, 59/2, 60, 69/3, 71/9, 82, 83/14 obręb Gutkowo, gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
 
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-12-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-03 15:26:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-03 15:26:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-03 15:26:14
Artykuł był wyświetlony: 246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-27 13:47:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 27 listopada 2018r.
GK.6733.24.2018
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia po trasie działek nr 192 i 196/5 w obrębie Gutkowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
 
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-11-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-27 13:47:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-11-27 13:48:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-11-27 13:48:00
Artykuł był wyświetlony: 441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych w sprawie „Analizy możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-22 09:44:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych w sprawie „Analizy możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Sarna Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Sarna Data wprowadzenia do BIP 2018-11-22 09:44:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-11-22 09:45:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-11-22 09:45:42
Artykuł był wyświetlony: 627 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PETYCJA - Inicjatywa - Wspomagajmy Informatyzację Urzędów - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-16 13:55:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Petycja Odrębna:
§2.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Oczywiście wnioskodawca jest świadomy przesunięcia vacatio legis - do 2020 r. i obowiązywania już przedmiotowych przepisów w zakresie zamówień przekraczających progi unijne. 
 
§2.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.  
 
§2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 
 
Osnowa Petycji i wniosku - en bloc:
Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydentów na wzmiankowaną wyżej problematykę w oparciu o powołane w preambule  argumenty oraz dane będące w jego posiadaniu, z których wynika, że w niektórych Urzędach ilość postępowań przetargowych prowadzonych z jednym oferentem - dochodzi do 46 % w 2016 r. - sic, co plasuje nas najgorzej w Europie wg Raportu Komisji Europejskiej! 
Taka sytuacja musi niepokoić każdego podatnika i wymaga analizy pod kątem wdrożenia ewentualnych procedur sanacyjnych. 
Pełna raport dostępny jest na stronie:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Kołodziejczak Data wytworzenia informacji: 2018-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Kołodziejczak Data wprowadzenia do BIP 2018-11-16 13:55:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-11-16 13:55:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-11-16 13:55:32
Artykuł był wyświetlony: 738 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-14 13:08:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z ujęć i sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Krua Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krupa Data wprowadzenia do BIP 2018-11-14 13:08:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-11-14 13:13:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-11-14 13:13:12
Artykuł był wyświetlony: 969 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu