ˆ

Aktualności

Lista informacji

Obwieszczenie PKW

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-20
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Chmarycz Data wprowadzenia do BIP 2019-08-20 12:09:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-08-20 12:09:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-08-20 12:09:19
Artykuł był wyświetlony: 27 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 19 sierpnia 2019r.
GK.6733.23.2019
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej po trasie działek o numerach 157, 317/83 w obrębie Jonkowo gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-20
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-08-20 06:58:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-08-20 06:59:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-08-20 06:59:59
Artykuł był wyświetlony: 39 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 19 sierpnia 2019r.
GK.6733.24.2019
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej po trasie działek o numerach 132, 138 w obrębie Pupki gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-20
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-08-20 06:59:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-08-20 06:59:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-08-20 06:59:59
Artykuł był wyświetlony: 39 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 19 sierpnia 2019r.
GK.6733.26.2019
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jonkowo
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z zm.) Wójt Gminy Jonkowo podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej po trasie działek o numerach 112, 108/8, 109/6, 109/7 w obrębie Warkały gmina Jonkowo.
 
W związku z powyższym informuję zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o postępowaniu w sprawie.
 
Uwagi i wnioski przyjmuje sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo pokój Nr 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-20
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2019-08-20 06:59:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-08-20 06:59:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-08-20 06:59:59
Artykuł był wyświetlony: 39 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.15.2019                                                                                   Jonkowo, 08.08.2019r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)
 
i n f o r m u j ę
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”zmianie paliwa zasilającego w wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej w Gutkowie , gmina Jonkowo”.
 
 
Możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Jonkowo, pokój 5, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach objętych realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Jonkowo 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-08
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2019-08-08 08:02:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-08-08 08:02:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-08-08 08:02:58
Artykuł był wyświetlony: 404 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 05.08.2019 r.
GK. 6845.2.W.4.2019
 
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenia
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej
oraz ewidencji gruntów
Powie-rzchnia
(m²)
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
Stawka, czynsz
za dzierżawę,
termin płatności
Informacje dodatkowe
 
Nr Kw
Obręb, nr mapy
Nr działki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
KW OL1O/00036094/9
Węgajty, 19
budynek na działce o nr ewid. 98/7
40m²
budynek o nr 33A znajdujący się na działce gminnej, z dostępem do drogi publicznej, w centralnej części wsi Węgajty, koło stawu
miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Węgajty
bezpłatnie
użyczenie  na 3 lata – Sołectwu Węgajty
2
KW OL1O/00044539/0
Wołowno (Bałąg), 21
cała działka 19
500m²
niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, w centrum wsi, położona nad jeziorem przy drodze na Porbady lub Wołowno
utworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Bałąg sołectwa Wołowno
bezpłatnie
użyczenie  na 3 lata – wsi Bałąg, Sołectwu Wołowno
3
KW OL1O/00080183/3
Łomy,  9
część działki    7/4 wraz z budynkiem gospodarczym
400m² (działka)  i 256m² (budynek)  
zabudowana budynkiem gospodarczym, drewnianym o powierzchni 256m², znajdująca się w zabudowie kolonijnej wśród pól uprawnych, z dostępem do drogi gminnej,  
cele rolne – składowanie balotów siana
24,00 zł  - płatne do 30 września każdego roku + 115,20 (+VAT) miesięcznie – płatne do 20 dnia każdego miesiąca  (budynek)
dzierżawa na     3 lata
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-08
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2019-08-08 07:19:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-08-08 07:19:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-08-08 07:19:19
Artykuł był wyświetlony: 509 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyborze oferty - dowodzy 2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wyborze oferty - dowodzy 2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-07
Osoba, która odpowiada za treść: Żaneta Wiśniewska Data wprowadzenia do BIP 2019-08-07 14:40:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-08-07 14:40:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-08-20 07:06:42
Artykuł był wyświetlony: 1160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
I. Stanowisko pracy:
Inspektor ds. budżetu
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.
Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
II. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe kierunkowe; ekonomia, finanse, rachunkowość i trzyletni staż pracy lub średnie ekonomiczne i pięcioletni staż pracy  
 3. minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowej/księgowego w jednostce budżetowej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
III. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o finansach publicznych, , ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo- księgowych i bankowości elektronicznej, sprawozdawczości GUS,
 3. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność,  rzetelność, komunikatywność.
 
IV. Do zadań wykonywanych na stanowisku należy:
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek oświaty w zakresie wydatków i dochodów oraz środków trwałych i funduszu  świadczeń socjalnych.    
2. Dekretowanie oraz kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych
3. Pisanie przelewów.
4. Rozliczanie zaliczek intendentów i kierowników jednostek. 
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek organizacyjnych oświaty oraz sprawozdań ze środków trwałych
6. Przygotowywanie planów finansowych jednostek oświaty, bieżąca analiza ich realizacji
7. Inne zadania zlecone przez przełożonego.
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. list motywacyjny  wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku,
 2. życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 6.  oświadczenia o:
 1. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 3. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji ( dokument do pobrania Nabory/załączniki )
 1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
VI. Wskaźnik niepełnosprawności.
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w miesiącu czerwcu 2019r. wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Jonkowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%.
VII. Termin składania dokumentów.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. budżetu, Nr oferty: OG.2110.6.2019 w terminie do dnia 23 sierpnia 2019r. do godz. 1400 w sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
VIII. Dodatkowe informacje:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Jonkowo. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną o terminie i miejscu przeprowadzenia poinformowani telefonicznie.
Etap II – test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna lub  rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jonkowo (www.bip.jonkowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony. Zatrudnienie od 01.09.2019r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 670 69 25
 
 
 
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, tel. 896706911, (dalej: Administrator).
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy,
 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
  2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  3. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-06
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2019-08-06 10:57:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-08-06 10:57:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-08-06 10:57:36
Artykuł był wyświetlony: 649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyborze

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
                                                   
Inspektora ds. budżetu
                                               Ogłoszenie z dnia 10 lipca 2019.
 
Informuję , że nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. budżetu nie został rozstrzygnięty. Wybrany kandydat zrezygnował.
 
 
Jonkowo, 02.08.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-06
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Tyszer Data wprowadzenia do BIP 2019-08-06 10:56:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-08-06 10:56:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-08-06 10:56:28
Artykuł był wyświetlony: 544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania z wykonania budżetu II kwartał 2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdania z wykonania budżetu II kwartał 2019
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-05
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Górska Data wprowadzenia do BIP 2019-08-05 06:54:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-08-05 06:56:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-08-05 06:56:34
Artykuł był wyświetlony: 500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu