ˆ

Aktualności

Lista informacji

Usługi pocztowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Jonkowo”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Kołodziejczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-21 14:55:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-21 14:57:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-21 14:57:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXX Sesja Rady Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Wydymus ma zaszczyt zaprosić na obrady  XXX Sesji Rady Gminy Jonkowo,  które odbędą się w dniu 28.01.2021 roku  o godzinie 12:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.
 
Porządek obrad:
1/ Otwarcie obrad.
2/ Stwierdzenie prawomocności obrad.
3/ Przyjęcie porządku obrad.
4/ Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
5/ Spotkanie z przedstawicielem z Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie COVID-19.
6/ Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta.
7/ Zapytania mieszkańców do Wójta.
8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2021-2033.
-opinia, dyskusja, głosowanie.
9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Jonkowo na rok 2021.
-opinia, dyskusja, głosowanie.
10/ Raport odczytany przez Wójta z przebiegu konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021-2028.
11/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 129/1 obręb Wrzesina)
12/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 129/1 obręb Wrzesina)
13/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 475/33 obręb Jonkowo)
14/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 39/26 i 38/1 obręb Jonkowo)
15/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 161/8 obręb Jonkowo)
16/ Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki.
17/ Sprawy różne.
18/ Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Klaudia Stando
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-21 14:18:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-21 14:18:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-21 14:18:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
83 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.34.2020                                                                               Jonkowo, 18.01.2020r.
O B W I E S Z C Z E N I E
        
Działając na podstawie:
                                                                           
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z   2020r. poz. 256) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu   informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)                                                                       zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamiam społeczeństwo,
 
że w dniu 18.01.2020r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie osiedla domów jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej planowanego do realizacji na działce nr 200/3 oraz części działek 200/1, 201/28 położonych w obrębie Gutkowo, gmina Jonkowo”
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-20 13:19:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-20 13:19:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20 13:19:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

List otwarty

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Estera Dąbek -Witos
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-19 12:18:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-19 12:18:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-19 12:18:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK 220.3.2021                                                                                                                                Jonkowo, 13.01.2021r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm)
 
z a w i a d a m i a m
 
1.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Firmy Green Capital SA. dla przedsięwzięcia polegającego na ” ”budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW i powierzchni zabudowy do 55,801 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 102/4 obręb Giedajty, 89/3 obręb Wrzesina, gmina Jonkowo”.
 
2.o zwróceniu się Wójta Gminy Jonkowo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Zarządu Zlewni w Elblągu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-14 07:19:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-14 07:19:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-14 07:19:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK6220.1.2021                                                                                                                                Jonkowo, 11.01.2021r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm)
 
z a w i a d a m i a m
 
1.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Firmy EKOSOL Sp .z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 251/3, 251/4 i 251/5  obręb Mątki, gmina Jonkowo”.
2.o zwróceniu się Wójta Gminy Jonkowo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Zarządu Zlewni w Olsztynie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach objętych realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Jonkowo.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-11 14:21:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-11 14:21:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-11 14:21:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2021 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

        Zarządzenie nr 1/2021
        Wójta Gminy Jonkowo
      z dnia 11 stycznia 2021 roku
 
w sprawie ogłoszenia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2021 roku
 
            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, z późn. zm), art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz 1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXVII/211/2020 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku zarządzam co następuje:
 
§1
 
Ogłaszam I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn.zm), działające na terenie Gminy Jonkowo w roku 2021 w następujących priorytetowych obszarach współpracy:
 
PRIORYTET 1: Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
                         narodowego
 
PRIORYTET 2: Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   
                          i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo
 
PRIORYTET 3:  Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony  dziedzictwa przyrodniczego
 
PRIORYTET 4: Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 
                          i wychowania patriotycznego
 
§2
 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań publicznych Gminy Jonkowo w 2021 roku zawiera Ogłoszenie o I Otwartym Konkursie Ofert, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§3
 
Komisje Konkursowe zostaną powołane w drodze odrębnego Zarządzenia celem opiniowania złożonych ofert i przedstawienia Wójtowi Gminy Jonkowo propozycji rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert.
 
 
§4
 
Ostatecznego wyboru ofert dokona Wójt Gminy Jonkowo.
 
§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-11 08:24:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-11 08:26:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-11 08:26:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
451 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszamy mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna do wyrażenia swojej opinii na temat tego, jak powinien działać projektowany wspólny bilet na transport publiczny na całym obszarze Olsztyna i sześciu otaczających go gmin: na jakim nośniku powinien być dostępny, w jakich środkach transportu ma przede wszystkim obowiązywać oraz jakie rodzaje biletów powinien obejmować.
Opinie zbieramy w formie ankiety internetowej do 26 stycznia 2021 r. dostępnej tutaj:
Zapraszamy do udziału w ankiecie. Państwa opinia jest dla nas ważna!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-08 08:52:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-08 08:52:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-08 08:52:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »