ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-23 08:00:43 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.27.2019                                                                                                                          Jonkowo, 18.03.2020r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).
 
i n f o r m u j ę
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „rozbudowie gospodarstwa poprzez budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie 110 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ( docelowa obsada gospodarstwa – 198,8 DJP  ), na działkach nr 13, 19/4, 20, 22/1, 22/2, 24, 25 obręb Garzewko, gmina Jonkowo”
 
 
Możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Jonkowo, pokój 5, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach objętych realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jonkowo oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Jonkowo 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-23 08:00:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-23 08:00:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23 08:00:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1064 raz(y)