ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie
Nr aktu prawnego
XXIX/231/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/230/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Jonkowo na lata 2021-2025"
Nr aktu prawnego
XXIX/229/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jonkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XXIX/228/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jonkowo na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/227/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XXIX/226/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/225/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/224/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031
Nr aktu prawnego
XXIX/223/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Jonkowo oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Nr aktu prawnego
XXVIII/222/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji