Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-08-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jonkowo, w roku szkolnym 2020/2021 w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej
Nr aktu prawnego
XXIV/177/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-08-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-08-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla wójta Gminy Jonkowo za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/175/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-08-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/174/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-08-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXIII/174/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-08-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXIII/173/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXII/172/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXII/171/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXII/170/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXII/169/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji