ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jonkowo dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
Nr aktu prawnego
XVII/126/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jonkowo, w roku szkolnym 2019/2020.
Nr aktu prawnego
XVII/125/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVII/124/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Jonkowo na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVII/123/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031.
Nr aktu prawnego
XVII/122/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku.
Nr aktu prawnego
XVII/121/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
Nr aktu prawnego
XVII/120/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki.
Nr aktu prawnego
XVI/119/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Nr aktu prawnego
XVI/118/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVI/117/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji