ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XVIII/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wołowno.
Nr aktu prawnego
XVIII/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
XVIII/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XVIII/133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Jonkowo zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. ( dot. porozumienia z Gminą Purda)
Nr aktu prawnego
XVIII/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Jonkowo zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. ( dot. porozumienia z Gminą Olsztyn)
Nr aktu prawnego
XVIII/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVIII/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
Nr aktu prawnego
XVIII/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jonkowo a Gmina Olsztyn, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XVII/128/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XVII/127/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji