ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XX/155/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
XX/154/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XX/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Giedajty.
Nr aktu prawnego
XX/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2020 roku”.
Nr aktu prawnego
XX/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo.
Nr aktu prawnego
XX/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XX/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XX/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XX/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XX/146/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji