ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXII/165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
XXII/164/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXII/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031
Nr aktu prawnego
XXII/162/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-07-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Nr aktu prawnego
XXI/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-07-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXI/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-07-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031.
Nr aktu prawnego
XXI/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Jonkowo za bezzasadną.
Nr aktu prawnego
XX/158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Jonkowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.
Nr aktu prawnego
XX/157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia opłat za korzystanie z tych przystanków.
Nr aktu prawnego
XX/156/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji