ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-08-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/174/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-08-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXIII/174/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-08-11
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXIII/173/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXII/172/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXII/171/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXII/170/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXII/169/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia przez Gminę Jonkowo zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy i wykonywania obowiązków nadzoru nad świadczeniem tych usług Gminie Łukta
Nr aktu prawnego
XXII/168/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia przez Gminę Jonkowo zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy i wykonywania obowiązków nadzoru nad świadczeniem tych usług Gminie Stawiguda
Nr aktu prawnego
XXII/167/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXII/166/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji