ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
XXXII/280/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie
Nr aktu prawnego
XXXII/279/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXXII/278/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXXII/277/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2021 roku”
Nr aktu prawnego
XXXII/276/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXII/275/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
XXXII/274/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXXII/273/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXXII/272/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXXII/271/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji