ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
XV/182/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
XXV/181/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XV/180/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031
Nr aktu prawnego
XXV/179/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXV/178/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie uchylenia uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
XXVI/195/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031
Nr aktu prawnego
XXVI/193/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-08-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jonkowo, w roku szkolnym 2020/2021 w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej
Nr aktu prawnego
XXIV/177/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-08-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Jonkowo za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-08-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla wójta Gminy Jonkowo za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/175/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji