ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Jonkowo zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. ( dot. porozumienia z Gminą Purda)
Nr aktu prawnego
XVIII/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Jonkowo zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. ( dot. porozumienia z Gminą Olsztyn)
Nr aktu prawnego
XVIII/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVIII/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
Nr aktu prawnego
XVIII/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jonkowo a Gmina Olsztyn, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XVII/128/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XVII/127/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jonkowo dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
Nr aktu prawnego
XVII/126/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jonkowo, w roku szkolnym 2019/2020.
Nr aktu prawnego
XVII/125/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVII/124/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Jonkowo na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVII/123/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji