ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako część działek o nr 5 i 4/6 obrębu Jonkowo o powierzchni 70m², na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat.
Nr aktu prawnego
XIXI/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XIX/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIX/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
Nr aktu prawnego
XIX/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Nr aktu prawnego
XVIII/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XVIII/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XVIII/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wołowno.
Nr aktu prawnego
XVIII/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
XVIII/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XVIII/133/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji