ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2020 roku”.
Nr aktu prawnego
XX/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo.
Nr aktu prawnego
XX/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XX/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XX/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XX/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XX/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XX/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031.
Nr aktu prawnego
XX-144-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia możliwości korzystania z projektowanych indywidualnych ujęć wody dla planowanych budynków mieszkalnych
Nr aktu prawnego
Z-46/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XIX/143/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji