ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-07-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Nr aktu prawnego
XXI/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-07-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXI/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-07-06
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031.
Nr aktu prawnego
XXI/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Jonkowo za bezzasadną.
Nr aktu prawnego
XX/158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Jonkowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.
Nr aktu prawnego
XX/157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia opłat za korzystanie z tych przystanków.
Nr aktu prawnego
XX/156/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XX/155/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
XX/154/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XX/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Giedajty.
Nr aktu prawnego
XX/152/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji