ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki.
Nr aktu prawnego
XVI/119/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
Nr aktu prawnego
XVI/118/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVI/117/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XVI/116/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XVI/115/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
zakończenia działalności Gimnazjum w Jonkowie.
Nr aktu prawnego
XV/113/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Jonkowie, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Nr aktu prawnego
XV/112/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
XV/111/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
zmiany budżetu na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/110/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031.
Nr aktu prawnego
XV/109/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji