ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXII/171/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXII/170/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXII/169/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia przez Gminę Jonkowo zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy i wykonywania obowiązków nadzoru nad świadczeniem tych usług Gminie Łukta
Nr aktu prawnego
XXII/168/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia przez Gminę Jonkowo zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy i wykonywania obowiązków nadzoru nad świadczeniem tych usług Gminie Stawiguda
Nr aktu prawnego
XXII/167/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXII/166/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXII/165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
XXII/164/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie zmiany budżetu na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXII/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031
Nr aktu prawnego
XXII/162/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji