ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
Nr aktu prawnego
XVIII/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jonkowo a Gmina Olsztyn, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XVII/128/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XVII/127/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jonkowo dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
Nr aktu prawnego
XVII/126/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jonkowo, w roku szkolnym 2019/2020.
Nr aktu prawnego
XVII/125/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVII/124/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Jonkowo na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVII/123/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031.
Nr aktu prawnego
XVII/122/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku.
Nr aktu prawnego
XVII/121/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
Nr aktu prawnego
XVII/120/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji