ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
Nr aktu prawnego
XIX/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Nr aktu prawnego
XVIII/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XVIII/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XVIII/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wołowno.
Nr aktu prawnego
XVIII/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
XVIII/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XVIII/133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Jonkowo zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. ( dot. porozumienia z Gminą Purda)
Nr aktu prawnego
XVIII/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Jonkowo zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. ( dot. porozumienia z Gminą Olsztyn)
Nr aktu prawnego
XVIII/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVIII/130/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji