ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Jonkowo do realizacji zadania "Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie" i zabezpieczenia w budżecie na 2020 rok środków finansowych na realizację pierwszego etapu (przygotowanie projektu prac architektonicznych) tego zadania.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/188/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/187/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/186/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/185/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/184/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXV/183/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
XXV/182/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
XXV/181/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXV/180/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031
Nr aktu prawnego
XXV/179/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji