ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 3181
Data podjęcia
1990-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie planu rozdysponowania Funduszu Socjalnego wsi.
Nr aktu prawnego
IX/42/90
Status
Obowiązujący
Lp: 3182
Data podjęcia
1990-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyboru członków kolegium ds. wykroczeń.
Nr aktu prawnego
IX/41/90
Status
Obowiązujący
Lp: 3183
Data podjęcia
1990-12-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji stałych.
Nr aktu prawnego
IX/40/90
Status
Obowiązujący
Lp: 3184
Data podjęcia
1990-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr.28/89 b. Gminnej Rady Narodowej w Jonkowie
Nr aktu prawnego
VIII/39/90
Status
Obowiązujący
Lp: 3185
Data podjęcia
1990-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie rozdysponowania (części) nadwyżki budżetowej osiągniętej w roku 1989.
Nr aktu prawnego
VIII/38/90
Status
Obowiązujący
Lp: 3186
Data podjęcia
1990-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w s prawie powołania filii Zespołu Ognisk Muzycznych w Jonkowie.
Nr aktu prawnego
VIII/37/90
Status
Obowiązujący
Lp: 3187
Data podjęcia
1990-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia placówki upowszechniania kultury w Jonkowie.
Nr aktu prawnego
VIII/36/90
Status
Obowiązujący
Lp: 3188
Data podjęcia
1990-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie.
Nr aktu prawnego
VIII/35/90
Status
Obowiązujący
Lp: 3189
Data podjęcia
1990-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników
Nr aktu prawnego
VIII/34/90
Status
Obowiązujący
Lp: 3190
Data podjęcia
1990-10-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia sołectwa Polejki.
Nr aktu prawnego
VIII/33/90
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji