ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Jonkowo za bezzasadną.
Nr aktu prawnego
XX/158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Jonkowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.
Nr aktu prawnego
XX/157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia opłat za korzystanie z tych przystanków.
Nr aktu prawnego
XX/156/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XX/155/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
XX/154/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XX/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Giedajty.
Nr aktu prawnego
XX/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2020 roku”.
Nr aktu prawnego
XX/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo.
Nr aktu prawnego
XX/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XX/149/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji