ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Budowa chodnika i/lub utwardzenia pobocza drogi powiatowej w, miejscowości PD Garzewko NR 1368N”
Nr aktu prawnego
XII/91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Budowa chodnika i/lub utwardzenia pobocza drogi powiatowej w miejscowości PD Mątki NR 1419N
Nr aktu prawnego
XII/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XII/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamienię mienia komunalnego Gminy Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XII/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażeni zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o nr 7 położonego w miejscowości Garzewko, Gmina Jonkowo o powierzchni 77,53m².
Nr aktu prawnego
XII/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowym sprzedaży lokali mieszkalnych.
Nr aktu prawnego
XII/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o nr 3B położonego w miejscowości Stękiny, Gmina Jonkowo o powierzchni 53,70 m2.
Nr aktu prawnego
XII/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XII/84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031
Nr aktu prawnego
XII/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze.
Nr aktu prawnego
XI/82/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji