ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo.
Nr aktu prawnego
XIV/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo w zamian za zaległości podatkowe z tytułu opłat stanowiących dochody budżetu Gminy.
Nr aktu prawnego
XIV/99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Gutkowo.
Nr aktu prawnego
XIV/98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XIV/97/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
Nr aktu prawnego
XIV/96/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2031.
Nr aktu prawnego
XIV/94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
XII/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Budowa chodnika i/lub utwardzenia pobocza drogi powiatowej w miejscowości PD Jonkowo NR1203”
Nr aktu prawnego
XII/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Budowa chodnika i/lub utwardzenia pobocza drogi powiatowej w, miejscowości PD Garzewko NR 1368N”
Nr aktu prawnego
XII/91/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji