ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
zmiany budżetu na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/110/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031.
Nr aktu prawnego
XV/109/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo.
Nr aktu prawnego
XIV/108/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uznania skargi na bezczynność Wójta Gminy Jonkowo za bezzasadną.
Nr aktu prawnego
XIV/107/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uznania skargi na bezczynność Wójta Gminy Jonkowo za bezzasadną.
Nr aktu prawnego
XIV/106/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy gminną komunikacja publiczną, której organizatorem jest Gmina Jonkowo
Nr aktu prawnego
XIV/105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane gminna komunikacja publiczną, której organizatorem jest Gmina Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XIV/104/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zwarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jonkowo a Gmina Olsztyn, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XIV/103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nr aktu prawnego
XIV/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie nadania nazwy ulicom zlokalizowanym na drogach wewnętrznych w miejscowości Pupki.
Nr aktu prawnego
XIV/101/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji