ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o nr 3B położonego w miejscowości Stękiny, Gmina Jonkowo o powierzchni 53,70 m2.
Nr aktu prawnego
XII/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XII/84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031
Nr aktu prawnego
XII/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze.
Nr aktu prawnego
XI/82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/157/2009 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Jonkowo, a także kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
Nr aktu prawnego
XI/81/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uznania skargi z dnia 26 czerwca 2019 roku na bezczynność Wójta Gminy Jonkowo za bezzasadną.
Nr aktu prawnego
XI/80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XI/79/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031
Nr aktu prawnego
XI/78/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jonkowo.
Nr aktu prawnego
X/77/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo.
Nr aktu prawnego
X/76/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji