ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. "Utwardzenie pobocza drogi powiatowej w miejscowości Mątki nr 1368N".
Nr aktu prawnego
XXV/190/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XXV/189/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Jonkowo do realizacji zadania "Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie" i zabezpieczenia w budżecie na 2020 rok środków finansowych na realizację pierwszego etapu (przygotowanie projektu prac architektonicznych) tego zadania.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/188/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/187/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/186/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/185/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXV/184/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo
Nr aktu prawnego
XXV/183/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
XXV/182/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
XXV/181/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji