ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2031.
Nr aktu prawnego
XIV/94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
XII/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Budowa chodnika i/lub utwardzenia pobocza drogi powiatowej w miejscowości PD Jonkowo NR1203”
Nr aktu prawnego
XII/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Budowa chodnika i/lub utwardzenia pobocza drogi powiatowej w, miejscowości PD Garzewko NR 1368N”
Nr aktu prawnego
XII/91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Olsztyńskiego zadania pn. „Budowa chodnika i/lub utwardzenia pobocza drogi powiatowej w miejscowości PD Mątki NR 1419N
Nr aktu prawnego
XII/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XII/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamienię mienia komunalnego Gminy Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XII/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażeni zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o nr 7 położonego w miejscowości Garzewko, Gmina Jonkowo o powierzchni 77,53m².
Nr aktu prawnego
XII/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy bezprzetargowym sprzedaży lokali mieszkalnych.
Nr aktu prawnego
XII/86/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji