ˆ

Akty Prawne Gminy Jonkowo

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy gminną komunikacja publiczną, której organizatorem jest Gmina Jonkowo
Nr aktu prawnego
XIV/105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane gminna komunikacja publiczną, której organizatorem jest Gmina Jonkowo.
Nr aktu prawnego
XIV/104/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie zwarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jonkowo a Gmina Olsztyn, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XIV/103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nr aktu prawnego
XIV/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
W sprawie nadania nazwy ulicom zlokalizowanym na drogach wewnętrznych w miejscowości Pupki.
Nr aktu prawnego
XIV/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo.
Nr aktu prawnego
XIV/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo w zamian za zaległości podatkowe z tytułu opłat stanowiących dochody budżetu Gminy.
Nr aktu prawnego
XIV/99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Gutkowo.
Nr aktu prawnego
XIV/98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XIV/97/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Jonkowo
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
Nr aktu prawnego
XIV/96/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji