ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-06 12:43:53 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm./
Wójt Gminy Jonkowo podaje wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.
 
L.p.
Oznaczenie nieruchomości
Obręb
Opis nieruchomości
Pow.
w m2
Księga Wieczysta
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena
Uwagi
1.
82
Porbady
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta trawą, zadrzewiona. Kształt regularny, teren prosty. Na działce znajduje się słup elektroenergetyczny.
Lokalizacja: pośród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dojazd drogą gruntową, w pobliżu droga publiczna.
Uzbrojenie: sieć energetyczna, w zasięgu sieci wodociągowej.
1400 m2
OL1O/00134226/1
wolna od obciążeń
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka ma przeznaczenie – zabudowa mieszkalno -  usługowa.
34 370 + 23% vat
Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
« powrót do poprzedniej strony