ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-16 10:03:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie  Nr  30/2018
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 11 kwietnia 2018r.
 
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo na lata 2018 – 2020.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) zarządzam co następuje;
§ 1
Przyjąć plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo na lata 2018 – 2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska.
§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 10:03:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 10:04:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 10:04:29
Artykuł był wyświetlony: 391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-11 13:38:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia wyniki badań wody na terenie Gminy Jonkowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Hajduk Data wytworzenia informacji: 2018-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Hajduk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-11 13:38:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-11 13:41:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-11 13:41:53
Artykuł był wyświetlony: 535 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-09 08:41:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 05.04.2018r
 
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 09.04.2018r. do 30.04.2018r. podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący: całą działkę o numerze ewid. 139/6 o powierzchni 952m² obrębu Szałstry, część działki o numerze ewid. 139/2 o  powierzchni 470m² obrębu Szałstry, część działki o numerze ewid. 141/56 o powierzchni 30m² obrębu Jonkowo oraz część działki o numerze ewid. 240/1 o  powierzchni 400m² obrębu Łomy.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2018-04-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2018-04-09 08:41:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-09 08:41:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-09 08:41:23
Artykuł był wyświetlony: 637 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie 26/2018 w sprawie ustalenia procedury zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jonkowo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 12:41:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie  Nr  26/2018
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 29 marca 2018r.
 
 
 
w sprawie ustalenia procedury zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jonkowo
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.) zarządzam co następuje;
 
§ 1
 
Ustalam procedurę zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jonkowo określoną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska.
 
§ 3
 
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
            
 
 
                      Wójt Gminy Jonkowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 12:41:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 12:41:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-04 11:44:46
Artykuł był wyświetlony: 1053 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 08:29:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 22.03.2018r
 
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 29.03.2018 r. do 10.05.2018 r. podany został do publicznej wiadomości wykaz z nieruchomością do sprzedaży w trybie przetargowym: działka o numerze ewidencyjnym 38/25 o pow. 1493 mobręb Giedajty, Gmina Jonkowo. Ponadto informuje, że na stronie internetowej bip.jonkowo.pl  na bieżąco ogłaszane są przetargi przeprowadzane w Urzędzie Gminy Jonkowo.
                                                                                       
 
Wójt Gminy Jonkowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 08:29:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 08:29:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-29 08:29:25
Artykuł był wyświetlony: 1076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-26 08:11:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2018-03-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2018-03-26 08:11:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-26 08:12:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-26 08:12:03
Artykuł był wyświetlony: 1242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o powołaniu komisji konkursowej NGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-14 09:35:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o powołaniu komisji konkursowej NGO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2018-03-14 09:35:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-14 09:35:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-14 09:35:18
Artykuł był wyświetlony: 1133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-23 11:25:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od dnia 1 stycznia 2017 roku w związku z centralizacją VAT zmienia się sposób wystawiania faktur. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn.. I FPS 1/13 oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE  z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, z uwagi na fakt, iż jednostki organizacyjne nie powinny być traktowane jako odrębni od Gminy Jonkowo podatnicy VAT)
                NABYWCĄ  dla n/w jednostek jest:
Gmina Jonkowo
Ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
NIP: 739-385-11-11
             ODBIORCĄ  faktur natomiast są jednostki z tabeli poniżej:
 
Lp.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres do korespondencji
1.
 Urząd Gminy w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2
2.
 Gimnazjum w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 27
3.
 Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 29
4.
 Szkoła Podstawowa we Wrzesinie
 11-042 Jonkowo, Wrzesina 43
5.
 Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie
 11-042 Jonkowo, Nowe Kawkowo 25
6.
 Przedszkole w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Spacerowa 2
7.
 Żłobek Publiczny w Warkałach
 11-041 Olsztyn, Warkały 18
8.
 Zakład Gospodarki Komunalnej
 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 11
9.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 11
 
            Dane na fakturze powinny wyglądać jak w szablonie poniżej:
 
Nabywca:
Gmina Jonkowo
Ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
NIP: 739-385-11-11        
 
Odbiorca:
Urząd Gminy
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pyła Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pyła Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 11:25:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 11:25:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 11:25:36
Artykuł był wyświetlony: 1907 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-04 10:27:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 03.01.2018 r.
 
 
W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn.  Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej wraz z przebudową chodnika – ul. Spacerowa w Jonkowie” i przekazaniem terenu budowy firmie SAN-BUD z Olsztyna, wszelkie skargi dotyczące stanu nawierzchni, utrudnień i objazdów obejmujących zmianę organizacji ruchu, należy zgłaszać:
 
  1. Janusz Cel -  tel. 604 227 863                      Członek Zarządu
  2. Tadeusz  Sztemberg - tel.  600 071 002         Majster robót 
  3. Paweł Sikor –   tel. 661 969 312                   Inspektor Nadzoru
 
W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy i Inspektora Nadzoru na zgłaszane przez Państwa  reklamacje dotyczące złego stanu drogi, proszę informować Urząd Gminy w Jonkowie:
  1. Mariusz Olkowski –   tel. 89 670 69 11           Sekretarz Gminy
  2. Małgorzata Szymańska –   tel. 693 447 840    Inspektor ds. inwestycji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Malgorzata Szymańska Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Szymańska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 10:27:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 10:27:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 10:27:20
Artykuł był wyświetlony: 2011 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 70/2017 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 07:00:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 70/2017
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 15 listopada 2017 r.
  
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)  zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Zarządzam wykreślenie i wyłączenie karty adresowej z załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015  Wójta Gminy Jonkowo z dnia 16 marca 2015r.: budynek mieszkalny nr 49 i 49a, położony na działkach o numerach ewidencyjnych 179/1 i 179/2 obręb Szałstry, gmina Jonkowo.
 
§ 2
 
Wykreślenie spowodowane jest wyłączeniem ww. obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków z uwagi na zły stan techniczny oraz utratę  walorów historycznych.
 
§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 07:00:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 07:00:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 07:00:30
Artykuł był wyświetlony: 2281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu