ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 08:25:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 05.06.2018r
 
INFORMACJA
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 07.06.2018r. do 28.06.2018r. podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący: część działki o numerze ewid. 86/110 o  powierzchni 70m² obrębu Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 08:25:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 08:26:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 08:26:01
Artykuł był wyświetlony: 529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 12:03:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 12:03:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 12:03:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 12:03:02
Artykuł był wyświetlony: 773 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-16 10:03:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie  Nr  30/2018
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 11 kwietnia 2018r.
 
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo na lata 2018 – 2020.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) zarządzam co następuje;
§ 1
Przyjąć plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo na lata 2018 – 2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska.
§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 10:03:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 10:04:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 10:04:29
Artykuł był wyświetlony: 1385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-11 13:38:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia wyniki badań wody na terenie Gminy Jonkowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Hajduk Data wytworzenia informacji: 2018-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Hajduk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-11 13:38:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-11 13:41:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-11 13:41:53
Artykuł był wyświetlony: 1400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie 26/2018 w sprawie ustalenia procedury zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jonkowo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 12:41:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie  Nr  26/2018
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 29 marca 2018r.
 
 
 
w sprawie ustalenia procedury zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jonkowo
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.) zarządzam co następuje;
 
§ 1
 
Ustalam procedurę zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jonkowo określoną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska.
 
§ 3
 
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
            
 
 
                      Wójt Gminy Jonkowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 12:41:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 12:41:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-04 11:44:46
Artykuł był wyświetlony: 1640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o powołaniu komisji konkursowej NGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-14 09:35:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o powołaniu komisji konkursowej NGO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2018-03-14 09:35:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-14 09:35:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-14 09:35:18
Artykuł był wyświetlony: 1736 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-23 11:25:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od dnia 1 stycznia 2017 roku w związku z centralizacją VAT zmienia się sposób wystawiania faktur. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn.. I FPS 1/13 oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE  z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, z uwagi na fakt, iż jednostki organizacyjne nie powinny być traktowane jako odrębni od Gminy Jonkowo podatnicy VAT)
                NABYWCĄ  dla n/w jednostek jest:
Gmina Jonkowo
Ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
NIP: 739-385-11-11
             ODBIORCĄ  faktur natomiast są jednostki z tabeli poniżej:
 
Lp.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres do korespondencji
1.
 Urząd Gminy w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2
2.
 Gimnazjum w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 27
3.
 Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 29
4.
 Szkoła Podstawowa we Wrzesinie
 11-042 Jonkowo, Wrzesina 43
5.
 Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie
 11-042 Jonkowo, Nowe Kawkowo 25
6.
 Przedszkole w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Spacerowa 2
7.
 Żłobek Publiczny w Warkałach
 11-041 Olsztyn, Warkały 18
8.
 Zakład Gospodarki Komunalnej
 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 11
9.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 11
 
            Dane na fakturze powinny wyglądać jak w szablonie poniżej:
 
Nabywca:
Gmina Jonkowo
Ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
NIP: 739-385-11-11        
 
Odbiorca:
Urząd Gminy
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pyła Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pyła Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 11:25:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 11:25:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 11:25:36
Artykuł był wyświetlony: 2437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 70/2017 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 07:00:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 70/2017
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 15 listopada 2017 r.
  
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)  zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Zarządzam wykreślenie i wyłączenie karty adresowej z załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015  Wójta Gminy Jonkowo z dnia 16 marca 2015r.: budynek mieszkalny nr 49 i 49a, położony na działkach o numerach ewidencyjnych 179/1 i 179/2 obręb Szałstry, gmina Jonkowo.
 
§ 2
 
Wykreślenie spowodowane jest wyłączeniem ww. obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków z uwagi na zły stan techniczny oraz utratę  walorów historycznych.
 
§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 07:00:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 07:00:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 07:00:30
Artykuł był wyświetlony: 2808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Jonkowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-17 11:48:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Jonkowo realizuje projekt RPWM.02.02.01-28-0102/16 pn.
„Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Jonkowie” 
współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Jonkowie, przeszkolenie nauczycieli z TIK, programowania i do indywidualnej pracy z uczniem.
Projekt zakłada również doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.
Okres realizacji projektu 01.2017 r. – 08.2018 r.
Kwota dofinansowania 336 296,04 PLN, w tym wkład UE 306 438,63 PLN.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Rutkowska Data wytworzenia informacji: 2017-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Rutkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-17 11:48:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 11:49:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-17 11:49:00
Artykuł był wyświetlony: 4952 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonaniu zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury ....

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 13:31:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Olkowski Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 13:31:50
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Olkowski Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 13:31:50
Wprowadził informację do BIP: Arkadiusz Adamkiewicz Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 13:32:10
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Adamkiewicz Data ostatniej zmiany: 2013-11-18 13:32:10
Artykuł był wyświetlony: 23943 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu