ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy
Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2020
 
Serdecznie zapraszam wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarejestrowane i działające na terenie Gminy Jonkowo na spotkanie
konsultacyjne, które odbędzie się 21.10.2019 r. o godz.16.00-tej w Urzędzie Gminy Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-10-16
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2019-10-16 13:06:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-10-16 13:06:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-10-16 13:06:38
Artykuł był wyświetlony: 33 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowe formularze składane w wersji papierowej lub elektronicznej mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowe formularze składane w wersji papierowej lub elektronicznej mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku.
 
Z dniem 1 lipca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126). Zostały w nich określone następujące wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny:
 
Poza powyższymi rozporządzeniami Ministerstwo Finansów przygotowało również dodatkowe rozporządzenia dotyczące sposobu przesyłania nowych formularzy, dające możliwość składania ich drogą elektroniczną. Chodzi o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1185), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1153), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126), które również weszły w życie z dniem 1 lipca 2019 r. Rozporządzenia te określają:
- sposób przesyłania informacji oraz deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje.
Zgodnie z w/w Rozporządzeniami informacje i deklaracje podatkowe mogą być przesyłane z wykorzystaniem:
- elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
- innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.
Informacje i deklaracje mogą być opatrywane:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- podpisem osobistym;
- podpisem zaufanym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-10-07
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Domin Data wprowadzenia do BIP 2019-10-07 12:25:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-10-07 12:25:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-10-07 12:25:07
Artykuł był wyświetlony: 518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 02.10.2019 r.
Dokument : GK. 6845.2.W.6.2019
 
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie
 
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej
oraz ewidencji gruntów
Powie-rzchnia
(m²)
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
Stawka, czynsz
za najem,
termin płatności
Informacje dodatkowe
 
Nr Kw
Obręb, nr mapy
Nr działki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
KW OL1O/00035418/0
Jonkowo,  6
część działki o nr ewid.  168/1
420 m²
niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, podzielona na ogródki działkowe 
ogródek warzywny – cele rolne
25,20 zł  - płatne do 30 września każdego roku
dzierżawa na     3 lata
2
KW OL1O/00036094/9
Węgajty,  19
część działki o nr ewid. 98/5
500 m²
niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, na której znajduje się zbiornik wodny (staw) oraz użytki rolne 
utworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Węgajty (postawienie altanki)
bezpłatnie
użyczenie  na 3 lata – Sołectwu Węgajty
3
KW OL1O/00056292/3
Wrzesina,  22
część działki o nr ewid. 34/5
800 m²
niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej, na której znajduje się teren rekreacyjny sołectwa, plac zabaw i ogródek przydomowy  
ogródek warzywny – cele rolne
39,00 zł  - płatne do 30 września każdego roku
dzierżawa na     10 lat – zgodnie z uchwałą Rady Gminy   
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-10-02
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2019-10-02 07:31:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-10-02 07:31:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-10-02 07:31:50
Artykuł był wyświetlony: 812 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie Zarządzenia Nr 106/2019 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 18 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących "Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 - informuję, że postanawia się przeprowadzić konsultacje w dniach od 2 października 2019 roku do 21 października 2019 roku projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi  (...) w 2020 roku". 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-18
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2019-09-18 13:28:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-09-18 13:28:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-09-18 13:28:52
Artykuł był wyświetlony: 1241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm../
 
Wójt Gminy Jonkowo podaje wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.
L.p.
 
 
Oznaczenie nieruchomości
Obręb
Opis nieruchomości
Pow. w        m2
Księga Wieczysta
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagosp.
Cena
Uwagi
1.
24/11
Gutkowo
nieruchomość
gruntowa niezabudowana, położona pośród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy produkcyjnej, w sąsiedztwie terenów kolejowych
3007 m2
OL1O/00044830/0
wolna od obciążeń
postulowana strefa zainwestowania – produkcyjna zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań, wydane warunki zabudowy na budynek magazynowy
89.500 zł + 23% VAT
przetarg ustny nieograniczony
2.
24/12
Gutkowo
nieruchomość
gruntowa niezabudowana, położona pośród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy produkcyjnej, w sąsiedztwie terenów kolejowych
4570 m2
OL1O/00044830/0
wolna od obciążeń
postulowana strefa zainwestowania – produkcyjna zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań, wydane warunki zabudowy na budynek magazynowy
130.800 zł
+23%VAT
przetarg ustny nieograniczony
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-17
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2019-09-17 06:55:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-09-17 06:55:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-09-17 06:55:50
Artykuł był wyświetlony: 1204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości w gm. Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości w gm. Jonkowo:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-26
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Nilipińska Data wprowadzenia do BIP 2019-08-26 10:06:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-08-26 10:06:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-08-26 13:08:55
Artykuł był wyświetlony: 1238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z ujęć i sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-06-06
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krupa Data wprowadzenia do BIP 2019-06-06 12:15:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-06-06 12:17:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-06-06 12:17:15
Artykuł był wyświetlony: 2182 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 z późn. zm.) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180, dalej jako: „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  3. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  4. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  5. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.
Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy. Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne,  podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, za poszczególne kwartały, wójtowi gminy w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich: http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie-oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne
 
Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Można złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.
 
 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: (89) 670-69-38

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-08
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Domin Data wprowadzenia do BIP 2019-05-08 14:08:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-05-08 14:08:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-05-08 14:08:06
Artykuł był wyświetlony: 2011 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Jonkowo na 2019 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Jonkowo na 2019 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-24
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2019-04-24 13:44:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-04-24 13:44:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-24 13:44:53
Artykuł był wyświetlony: 2412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie wykorzystania komunalnych osadów ściekowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-24
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krupa Data wprowadzenia do BIP 2019-04-24 06:56:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-04-24 06:56:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-24 06:56:23
Artykuł był wyświetlony: 2456 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu