ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-07 07:39:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 07.02.2019 r.
 
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 07.02.2019 r. do 28.02.2019 r. podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenia obejmujący część działki o nr ewid. 230/11 o powierzchni 343m² obrębu Łomy (dzierżawa) oraz całą działkę o nr ewid. 152/3 o powierzchni 2242m² obrębu Szałstry (użyczenie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2019-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-07 07:39:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-02-07 07:39:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-07 07:39:49
Artykuł był wyświetlony: 449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE dot. komisji konkursowej NGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-05 14:29:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE dot. komisji konkursowej NGO

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2019-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2019-02-05 14:29:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-02-05 14:29:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-07 07:48:00
Artykuł był wyświetlony: 519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE dot. kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-24 07:47:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2019-01-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-24 07:47:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-24 07:47:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-01-24 07:47:15
Artykuł był wyświetlony: 774 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-17 10:05:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 14.01.2019 r.
 
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 17.01.2019 r. do 28.02.2019 r. podany został do publicznej wiadomości wykaz z  nieruchomością do sprzedaży w trybie przetargowym: działka o numerze ewidencyjnym 31/5 o pow. 526 mobręb Gutkowo. Ponadto informuje, że na stronie internetowej bip.jonkowo.pl  na bieżąco ogłaszane są przetargi przeprowadzane w Urzędzie Gminy Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2019-01-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2019-01-17 10:05:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-17 10:05:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-01-17 10:05:08
Artykuł był wyświetlony: 990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo w 2019r. (NGO)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-11 09:46:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY JONKOWO
 
działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz 450, z późn. zm) oraz uchwały Nr  LXV/449/2018 Rady Gminy Jonkowo z dnia 14 listopada
2018 r. zarządzam co następuje:
 
OGŁASZAM I OTWARTY KONKURS OFERT
 
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Jonkowo w 2019 roku, w następujących priorytetowych obszarach współpracy:
 
 
PRIORYTET 1: Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
                         narodowego
 
PRIORYTET 2: Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   
                          i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo
 
PRIORYTET 3:  Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
                           przyrodniczego
 
PRIORYTET 4: Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 
                          i wychowania patriotycznego
....
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2019-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-11 09:46:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-01-11 09:48:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-01-17 08:04:18
Artykuł był wyświetlony: 1117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie „Założeń do analizy możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-23 11:09:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Jonkowo o przygotowywanym zadaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Sarna Data wytworzenia informacji: 2018-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Sarna Data wprowadzenia do BIP 2018-10-23 11:09:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-23 11:09:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-23 11:09:37
Artykuł był wyświetlony: 1910 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonaniu zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury ....

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 13:31:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Olkowski Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 13:31:50
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Olkowski Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 13:31:50
Wprowadził informację do BIP: Arkadiusz Adamkiewicz Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 13:32:10
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Adamkiewicz Data ostatniej zmiany: 2013-11-18 13:32:10
Artykuł był wyświetlony: 26007 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu