ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm./
Wójt Gminy Jonkowo podaje wykaz z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.
 
L.p.
Oznaczenie nieruchomości
Obręb
Opis nieruchomości
Pow.
w m2
Księga Wieczysta
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena
Uwagi
1.
24/52
Giedajty
ul. Leśna
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o prostym, regularnym kształcie, porośnięta trawą i pojedynczym zadrzewieniem.
Sposób korzystania: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy.
Uzbrojenie: sieć wodociągowa, w zasięgu sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej i gazowej.
Lokalizacja: pośród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy drodze wojewódzkiej.
1052 m2
OL1O/00049678/1
wolna od obciążeń
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka znajduje się w postulowanej strefie mieszkalno – usługowej.
Wydana jest decyzja ustalająca warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
61 760 + 23% vat
Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
2.
43/1
Gamerki Wielkie
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do trójkąta.
Sposób korzystania: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy.
Uzbrojenie: sieć infrastruktury technicznej wodociągowej, w zasięgu sieci energetycznej.
Lokalizacja: pośród zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej.
20 m2
OL1O/00129424/1
wolna od obciążeń
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo, działka znajduje się w strefie turystyki i rekreacji.
1 740 + 23% vat
Sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
3.
233/132
Jonkowo
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana o regularnym kształcie, o zróżnicowaniu wysokości terenu.
Sposób korzystania: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy.
Uzbrojenie: sieć infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej.
Lokalizacja: na obrzeżach terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
189 m2
OL1O/00086789/3
wolna od obciążeń
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy działka przeznaczona jest pod tereny zieleni urządzonej.
8 960 + 23% vat
Sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawlus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-14 12:03:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-14 12:03:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-14 12:03:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dot. konkursu na dyrektora szkoły w Jonkowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt  Gminy  Jonkowo informuje, że Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta  Gminy  Jonkowo z dnia 18 czerwca 2020 r. w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie, w dniu 6 lipca 2020 r. nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora – konkurs został nierozstrzygnięty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Żaneta Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-09 06:56:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-09 06:56:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09 06:56:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dot. konkursu na dyrektora szkoły w Nowym Kawkowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt  Gminy  Jonkowo informuje, że Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta  Gminy  Jonkowo z dnia 18 czerwca 2020 r. w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie, Nowe Kawkowo 25, 11-042 Jonkowo, w dniu 7 lipca 2020 r. nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora – konkurs został nierozstrzygnięty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Żaneta Wiśniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-09 06:56:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-09 06:56:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09 06:56:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
672 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające święto w sobotę w dniu 15 sierpnia 2020 roku oraz 26 grudnia 2020 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 69/2020
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 02 lipca 2020 roku
 
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające święto w sobotę  w dniu 15 sierpnia 2020 roku oraz 26 grudnia 2020 roku
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 26 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j; Dz. U. z 2020 poz. 713.), art. 7 pkt. 3 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j; Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).
zarządzam
§1
Wyznaczyć dni 14 sierpnia 2020 roku oraz 24 grudnia 2020 roku  dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Jonkowie.
§2
 
Powierzyć wykonanie niniejszego Zarządzenia Sekretarzowi Gminy.
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jonkowie i na stronie BIP Urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Tyszer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-02 14:04:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-02 14:04:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-02 14:04:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
663 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Apel Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego dotyczący akcji "WSPIERAM PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE Z WARMII I MAZUR"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-30 12:31:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-30 12:31:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-30 12:31:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu współdziałania Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-28 14:28:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-28 14:28:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-28 14:28:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1540 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie I konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maja Mindak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-20 11:35:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-20 11:35:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-20 11:35:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, 12.12.2019 r.
 
Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego
 transportu zbiorowego.
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2018.2016 t.j. z dnia 2018.10.22) informuję, że w 2020 roku Gmina Jonkowo , zamierza dokonać wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich, w trybie bezpośredniego zawarcia umowy, zgodnie z poniższym opisem:
 
1) nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Gmina Jonkowo , ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo
 
2) określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Publiczny transport zbiorowy w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym, dla n/w sieci komunikacyjnej. Połączenia komunikacyjne: Do 260 000 wzkm rocznie.
 
3) przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
III kwartał 2020 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Giecko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-12 13:23:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-12 13:23:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-13 10:21:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2584 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jonkowo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mam zaszczyt zaprosić na obrady XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Jonkowo zwołanej na wniosek Wójta Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 7.15 W Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.
 
Porządek obrad:
1/ Otwarcie obrad.
2/ Stwierdzenie prawomocności obrad.
3/ Przyjęcie porządku obrad.
4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019-2031.
- dyskusja, głosowanie
5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
- dyskusja, głosowanie
6/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego  Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
7/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Jonkowie, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie
8/ Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Jonkowie.
- dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
9/ Zamkniecie obrad.
                                                                                               Z poważaniem:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Schlegel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-21 13:23:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-21 13:23:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21 13:23:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Szymczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Szymczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-02 08:48:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-02 08:48:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-02 08:48:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji