ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-06 08:18:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 06.12.2018r
 
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 06.12.2018r. do 27.12.2018r. podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujący całą działki o nr ewid. 50/17 o powierzchni 761m² obrębu Gamerki Wielkie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Maja Mindak Data wytworzenia informacji: 2018-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Mindak Data wprowadzenia do BIP 2018-12-06 08:18:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-06 08:18:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-06 08:18:04
Artykuł był wyświetlony: 155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-06 08:17:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 04.12.2018r
 
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 06.12.2018 r. do 17.01.2019 r. podany został do publicznej wiadomości wykaz z  nieruchomością do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: działka o numerze ewidencyjnym 31/45 o pow. 182 mobręb Jonkowo. Ponadto informuje, że na stronie internetowej bip.jonkowo.pl  na bieżąco ogłaszane są przetargi przeprowadzane w Urzędzie Gminy Jonkowo.
                                                                                       
 
Wójt Gminy Jonkowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-12-06 08:17:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-12-06 08:18:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-12-06 08:18:04
Artykuł był wyświetlony: 156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych w sprawie „Analizy możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-22 09:44:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych w sprawie „Analizy możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Sarna Data wytworzenia informacji: 2018-11-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Sarna Data wprowadzenia do BIP 2018-11-22 09:44:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-11-22 09:45:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-11-22 09:45:42
Artykuł był wyświetlony: 630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-14 13:08:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z ujęć i sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Krua Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krupa Data wprowadzenia do BIP 2018-11-14 13:08:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-11-14 13:13:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-11-14 13:13:12
Artykuł był wyświetlony: 972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie „Założeń do analizy możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-23 11:09:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Jonkowo o przygotowywanym zadaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariola Sarna Data wytworzenia informacji: 2018-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Sarna Data wprowadzenia do BIP 2018-10-23 11:09:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-23 11:09:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-23 11:09:37
Artykuł był wyświetlony: 1262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z konsultacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-16 14:04:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2018-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2018-10-16 14:04:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-16 14:05:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-17 07:37:13
Artykuł był wyświetlony: 1711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-16 10:03:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie  Nr  30/2018
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 11 kwietnia 2018r.
 
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo na lata 2018 – 2020.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) zarządzam co następuje;
§ 1
Przyjąć plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo na lata 2018 – 2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska.
§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 10:03:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 10:04:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 10:04:29
Artykuł był wyświetlony: 3202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-11 13:38:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia wyniki badań wody na terenie Gminy Jonkowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Hajduk Data wytworzenia informacji: 2018-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Hajduk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-11 13:38:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-11 13:41:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-11 13:41:53
Artykuł był wyświetlony: 3225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie 26/2018 w sprawie ustalenia procedury zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jonkowo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 12:41:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie  Nr  26/2018
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 29 marca 2018r.
 
 
 
w sprawie ustalenia procedury zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jonkowo
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.) zarządzam co następuje;
 
§ 1
 
Ustalam procedurę zbywania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jonkowo określoną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska.
 
§ 3
 
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
            
 
 
                      Wójt Gminy Jonkowo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-29 12:41:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-29 12:41:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-04 11:44:46
Artykuł był wyświetlony: 3464 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o powołaniu komisji konkursowej NGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-14 09:35:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o powołaniu komisji konkursowej NGO

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2018-03-14 09:35:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-14 09:35:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-14 09:35:18
Artykuł był wyświetlony: 3758 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu