ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

I Otwarty Konkurs Ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-16 10:26:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Szymczak Data wytworzenia informacji: 2018-02-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-16 10:26:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-16 10:29:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-16 10:29:45
Artykuł był wyświetlony: 383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-23 11:25:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od dnia 1 stycznia 2017 roku w związku z centralizacją VAT zmienia się sposób wystawiania faktur. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn.. I FPS 1/13 oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE  z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, z uwagi na fakt, iż jednostki organizacyjne nie powinny być traktowane jako odrębni od Gminy Jonkowo podatnicy VAT)
                NABYWCĄ  dla n/w jednostek jest:
Gmina Jonkowo
Ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
NIP: 739-385-11-11
             ODBIORCĄ  faktur natomiast są jednostki z tabeli poniżej:
 
Lp.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres do korespondencji
1.
 Urząd Gminy w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2
2.
 Gimnazjum w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 27
3.
 Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 29
4.
 Szkoła Podstawowa we Wrzesinie
 11-042 Jonkowo, Wrzesina 43
5.
 Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie
 11-042 Jonkowo, Nowe Kawkowo 25
6.
 Przedszkole w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Spacerowa 2
7.
 Żłobek Publiczny w Warkałach
 11-041 Olsztyn, Warkały 18
8.
 Zakład Gospodarki Komunalnej
 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 11
9.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie
 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 11
 
            Dane na fakturze powinny wyglądać jak w szablonie poniżej:
 
Nabywca:
Gmina Jonkowo
Ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo
NIP: 739-385-11-11        
 
Odbiorca:
Urząd Gminy
ul. Klonowa 2
11-042 Jonkowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pyła Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pyła Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 11:25:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 11:25:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 11:25:36
Artykuł był wyświetlony: 1218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-23 08:02:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 19.01.2018 r.
 
 
INFORMACJA
 
Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo w dniach od 23.01.2018 r. do 06.03.2018 r. podany został do publicznej wiadomości wykaz z  nieruchomościami do sprzedaży w trybie przetargowym: działka o numerze ewidencyjnym 158/3 o pow. 2880 mobręb Giedajty,  Ponadto informuje, że na stronie internetowej bip.jonkowo.pl  na bieżąco ogłaszane są przetargi przeprowadzane w Urzędzie Gminy Jonkowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kruk Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kruk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 08:02:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 08:02:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 08:02:02
Artykuł był wyświetlony: 1230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-04 10:27:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 03.01.2018 r.
 
 
W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn.  Przebudowa drogi gminnej, wewnętrznej wraz z przebudową chodnika – ul. Spacerowa w Jonkowie” i przekazaniem terenu budowy firmie SAN-BUD z Olsztyna, wszelkie skargi dotyczące stanu nawierzchni, utrudnień i objazdów obejmujących zmianę organizacji ruchu, należy zgłaszać:
 
  1. Janusz Cel -  tel. 604 227 863                      Członek Zarządu
  2. Tadeusz  Sztemberg - tel.  600 071 002         Majster robót 
  3. Paweł Sikor –   tel. 661 969 312                   Inspektor Nadzoru
 
W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy i Inspektora Nadzoru na zgłaszane przez Państwa  reklamacje dotyczące złego stanu drogi, proszę informować Urząd Gminy w Jonkowie:
  1. Mariusz Olkowski –   tel. 89 670 69 11           Sekretarz Gminy
  2. Małgorzata Szymańska –   tel. 693 447 840    Inspektor ds. inwestycji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Malgorzata Szymańska Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Szymańska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 10:27:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 10:27:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-04 10:27:20
Artykuł był wyświetlony: 1323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 70/2017 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 07:00:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 70/2017
Wójta Gminy Jonkowo
z dnia 15 listopada 2017 r.
  
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)  zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Zarządzam wykreślenie i wyłączenie karty adresowej z załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015  Wójta Gminy Jonkowo z dnia 16 marca 2015r.: budynek mieszkalny nr 49 i 49a, położony na działkach o numerach ewidencyjnych 179/1 i 179/2 obręb Szałstry, gmina Jonkowo.
 
§ 2
 
Wykreślenie spowodowane jest wyłączeniem ww. obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków z uwagi na zły stan techniczny oraz utratę  walorów historycznych.
 
§ 3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Rudzińska Data wytworzenia informacji: 2017-11-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Rudzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-16 07:00:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-16 07:00:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 07:00:30
Artykuł był wyświetlony: 1602 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Jonkowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-17 11:48:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Jonkowo realizuje projekt RPWM.02.02.01-28-0102/16 pn.
„Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Jonkowie” 
współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Jonkowie, przeszkolenie nauczycieli z TIK, programowania i do indywidualnej pracy z uczniem.
Projekt zakłada również doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.
Okres realizacji projektu 01.2017 r. – 08.2018 r.
Kwota dofinansowania 336 296,04 PLN, w tym wkład UE 306 438,63 PLN.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Justyna Rutkowska Data wytworzenia informacji: 2017-02-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Rutkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-17 11:48:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 11:49:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-17 11:49:00
Artykuł był wyświetlony: 3864 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonaniu zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury ....

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 13:31:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Olkowski Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 13:31:50
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Olkowski Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 13:31:50
Wprowadził informację do BIP: Arkadiusz Adamkiewicz Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 13:32:10
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Adamkiewicz Data ostatniej zmiany: 2013-11-18 13:32:10
Artykuł był wyświetlony: 22908 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu