ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-12-28 07:50:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wymagane dokumenty :
Wniosek – druk do pobrania
Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000
Mapa ewidencyjna w skali 1:5000
Opłaty :
Opłata skarbowa:
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 107 zł.
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby 56 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo
Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska
Inspektor d/s budownictwa pok. 6
tel. 89 512 92 37 wew. 59
Podstawa prawna:
Art. 59 – 67 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Perzanowska Data wytworzenia informacji: 2011-12-28 07:50:16
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Perzanowska Data wprowadzenia do BIP 2011-12-28 07:50:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2011-12-28 07:50:19
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Adamkiewicz Data ostatniej zmiany: 2015-10-14 12:55:49
Artykuł był wyświetlony: 3286 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu