ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wymagane dokumenty :
Wniosek – druk do pobrania
Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000
Mapa ewidencyjna w skali 1:5000
Opłaty :
Opłata skarbowa:
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 107 zł.
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby 56 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Jonkowo
Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Jonkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Środków Pomocowych i Ochrony Środowiska
Inspektor d/s budownictwa pok. 6
tel. 89 512 92 37 wew. 59
Podstawa prawna:
Art. 59 – 67 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Perzanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Perzanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-28 07:50:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-28 07:50:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Adamkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-10-14 12:55:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5049 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »