ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-24 08:52:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.16.2016                                                                                                                      Jonkowo, 23.03.2017 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
że postanowieniem z dnia 23.03.2017r.. znak: GK 6220.16.2016 Wójt Gminy Jonkowo sprostował oczywistą omyłkę  w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.02.2017r.dla  przedsięwzięcia polegającego na ”rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn”  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kiełczykowska Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-24 08:52:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 08:52:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-24 08:52:19
Artykuł był wyświetlony: 88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-28 14:05:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Jonkowo, dnia 28.02.2017r.
GK.6220.3.2016
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, art. 79 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353) Wójt Gminy Jonkowo
 
zawiadamia
 
że w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie stacji 400/220/110 kV Olsztyn Mątki w zakresie przyłączenia pól liniowych PLO i OST, instalacji transformatora oraz dławika”  złożono uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Postępowanie administracyjne dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zostało wszczęte na wniosek Firmy SAG Elbud Gdańsk S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Wójt Gminy Jonkowo jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarny w Olsztynie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski w terminie 30 dni (licząc od następnego dnia od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia)  tj. od 01.03.2017r. do 31.03.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo .
 
Zgodnie z art. 34 w/w złożone uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Przed wydaniem decyzji zostaną one rozpatrzone przez Wójta Gminy Jonkowo.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostepnieniu informacji o środowisku , uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kiełczykowska Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-28 14:05:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 14:05:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 14:05:59
Artykuł był wyświetlony: 972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 14:22:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.16.2016                                                                                         Jonkowo, 17.02.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
 
zawiadamiam
że dnia 14.02.2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie  postanowieniem znak WOOŚ. 4242.118.2016.JC.5 uzgodnił, realizację przedsięwzięcia polegającego na ”Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn”  oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem z dnia 17.01.2017r. znak ZNS.4083.136.2016.EK wyraził pozytywną opinię w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
W związku z tym informuję się, że dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo pokój nr 5 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kiełczykowska Data wytworzenia informacji: 2017-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-20 14:22:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 14:22:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-20 14:22:14
Artykuł był wyświetlony: 1120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 14:20:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.16.2016                                                                                        Jonkowo, 20.02.2017 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
zawiadamiam
 
że decyzją z dnia 20.02.2017r.. znak: GK 6220.16.2016 Wójt Gminy Jonkowo orzekł realizację przedsięwzięcia polegającego na ”rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta-Olsztyn”  
 
W związku z tym informuje się, że dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo pokój nr 5 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kiełczykowska Data wytworzenia informacji: 2017-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-20 14:20:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 14:22:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-20 14:22:14
Artykuł był wyświetlony: 1121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu