ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.10.2020                                                                                                                          Jonkowo, 01.06.2020r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
           
Działając na podstawie:
                                                                           
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z   2020r. poz. 256) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu   informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)                                                                       zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamiam społeczeństwo,
 
że w dniu 01.06.2020r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ” budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW i powierzchni zabudowy do 12.765 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 135/1 w miejscowości Węgajty, gmina Jonkowo”
 
 
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-04 06:57:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-04 06:57:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-04 06:57:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.7.2020                                                                                                                             Jonkowo, 25.05.2020r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
           
Działając na podstawie:
                                                                           
            - art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z   2020r. poz. 256) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu   informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania
 
            - art. 85 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamiam społeczeństwo,
 
że w dniu 25.05.2020r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ” budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni zabudowy do 1.61 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 79 w miejscowości Warkały, gmina Jonkowo”
 
 
Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postepowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.
 
W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii i ograniczoną działalnością tutejszego organu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, nie ma możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie urzędu. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią dokumentacji, po uprzednim złożeniu wniosku o jej udostepnienie w formie elektronicznej. Wniosek należy kierować na adres

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kiełczykowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-27 15:08:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-27 15:08:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-27 15:08:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »