ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-21 11:31:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

GK.6220.32.2016                                                                                                                           Jonkowo, 21.04.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
 
zawiadamiam
że dnia 14.04.2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie  po uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia wydał opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi gminnej nr 157014N łączącej miejscowość Mątki z drogą powiatową nr 1203N m. Wilimowo o długości ok. 1,929 km w celu dostosowania jej do parametrów technicznych dla drogi publicznej klasy L zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i jej przepisów wykonawczych w tym rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem z dnia 7.12.2016r. ( data wpływu 08.12.2016r.) znak ZNS.4083.125.2016.EK stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
W związku z tym informuje się, że dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo pokój nr 5 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kiełczykowska Data wytworzenia informacji: 2017-04-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kiełczykowska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-21 11:31:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-21 11:31:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-21 11:31:58
Artykuł był wyświetlony: 154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Urząd

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu