ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Powszechny Spis Rolny 2020

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Powszechny Spis Rolny 2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Termin przeprowadzenia spisu rolnego:
Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
 
Obowiązek przekazania danych:
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
 
Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
  • osób prawnych;
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
 
Podstawa prawna przeprowadzenia spisu rolnego:
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).
 
Metody przeprowadzania spisu rolnego:
Spis rolny przeprowadzony zostanie w następujących formach:
  • samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;
  • wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego,
  • bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
 
Bezpieczeństwo danych:
Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 443). Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie pouczani są o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie oraz składają pisemne przyrzeczenie o następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
 
Cel spisu rolnego:
Celem spisu rolnego jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi. Spis pozwoli także na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020.
 
Dodatkowe informacje:
Na terenie gminy Jonkowo pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy – jako Gminny Komisarz Spisowy przy pomocy Gminnego Biura Spisowego, które znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.  Kontakt telefoniczny: 89 6706911.
 
Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Domin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-22 11:59:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-22 12:07:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-06 13:30:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »