ˆ

Wybory Sejm i Senat 2019

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-17
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Chmarycz Data wprowadzenia do BIP 2019-09-17 06:53:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-09-17 06:54:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-09-17 06:54:00
Artykuł był wyświetlony: 157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Komisarza Wyborczego Nr 1 z dnia 16.09.2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja Komisarza Wyborczego Nr 1 z dnia 16.09.2019
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-17
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Chmarycz Data wprowadzenia do BIP 2019-09-17 06:52:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-09-17 06:54:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-09-17 06:54:00
Artykuł był wyświetlony: 156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna - wyborcy (wybory 13.10.2019)

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Jonkowo reprezentowana przez Wójta (adres: 11-042 Jonkowo ul. Klonowa 2, telefon: 0-89 512-92-37, faks: 0-89 512-92-37, adres e-mail : )
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków ustawowych Administratora w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu (Sejmu i Senatu RP) w oparciu o postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019, poz. 1506) oraz przepisy: ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 684 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.), w szczególności – art. 8 ust. 1 tej ustawy, a także inne przepisy właściwe.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-10
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Żołnowski Data wprowadzenia do BIP 2019-09-10 06:53:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-09-10 06:53:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-09-10 06:53:14
Artykuł był wyświetlony: 425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna - członkowie OKW (wybory 13.10.2019)

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Jonkowo reprezentowana przez Wójta (adres: 11-042 Jonkowo ul. Klonowa 2, telefon: 0-89 512-92-37, faks: 0-89 512-92-37, adres e-mail : )
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
 3.  Państwa dane osobowe będę przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków ustawowych Administratora w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu (Sejmu i Senatu RP) w oparciu o postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019, poz. 1506) oraz przepisy:  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 684 ze zm.), w szczególności – art. 156 § 1 tej ustawy oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.), w szczególności – art. 8 ust. 1 tej ustawy, a także inne przepisy właściwe.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 5.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-09-10
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Żołnowski Data wprowadzenia do BIP 2019-09-10 06:52:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-09-10 06:52:16
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-09-10 06:52:16
Artykuł był wyświetlony: 426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie PKW

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Jonkowo
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-20
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Chmarycz Data wprowadzenia do BIP 2019-08-20 12:09:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-08-20 12:09:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-08-20 12:09:19
Artykuł był wyświetlony: 846 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jonkowo
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu